نوشته‌هایی با برچسب "کاخ موزه ماکو"

آشنایی با کاخ موزه ماکو آشنایی با کاخ موزه ماکو

کاخ موزه ماکو در دو کیلومتری جاده ماکو- بازرگان و در روستای "باغچه جوق" قرار دارد. در جوار این روستا بر دامنه کوه مرتفعی در داخل باغ نسبتاً بزرگی، ساختمان مجلل و تاریخی قصر سردار ماکو- از آثار با ارزش و منحصر به فرد شمال غرب کشور- قرار دارد. قصر باغچه جوق ماکو توسط "اقبال السلطنه ماکویی" از حکام مقتدر اواخر دوره قاجاریه و یکی از سرداران مظفرالدین شاه قاجار احداث شد. ساختمان قصر باغچه جوق به علت ویژگی های ممتاز هنری و معماری، در سال 1353 ش توسط دولت از وراث سردار خریداری شد و بعد از انجام تعمیرات ضروری در آن، از سال 1364ش برای بازدید عموم آماد

آشنایی با کاخ موزه ماکو در آذربایجان آشنایی با کاخ موزه ماکو در آذربایجان

کاخ موزه ماکو در دو کیلومتری جاده ماکو-. بازرگان و در روستای "باغچه جوق" قرار دارد. در جوار این روستا بر دامنه. کوه مرتفعی در داخل باغ نسبتاً بزرگی، ساختمان مجلل و تاریخی قصر سردار. ماکو- از آثار با ارزش و منحصر به فرد شمال غرب کشور- قرار دارد. قصر باغچه. جوق ماکو توسط "اقبال السلطنه ماکویی" از حکام مقتدر اواخر دوره قاجاریه و. یکی از سرداران مظفرالدین شاه قاجار احداث شد. ساختمان قصر باغچه جوق به علت ویژگی های. ممتاز هنری و معماری، در سال 1353 ش توسط دولت از وراث سردار خریداری شد و. بعد از انجام تعمیرات ضروری در آن، از سال 1364ش برای بازدید عم

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه