نوشته‌هایی با برچسب "شهر تاریخی یزد"

خانه مرتاض در شهر تاریخی یزد خانه مرتاض در شهر تاریخی یزد

این خانه قاجاری در کوچه "مرتاضیون” شهر یزد قرار دارد و دارای دو بخش. بیرونی و اندرونی است و هر یک از این دو بخش دارای حیاط و ورودی. جداگانه‌است، با این وجود این دو بخش به شکلی ظریف به یکدیگر مرتبط اند. با. گذشتن از سردر و هشتی زیبا و راهرو می توان به گوشه حیاط اصلی رسید. در. مقابل ورودی حیاط کوچک تر فقط درگاه و راهروی کوتاه دارد که آن نیز به. ایوانچه ای واقع در گوشه جبهه جنوبی ختم می گردد. تفاوت ورودی مفصل حیاط. بزرگ با ورودی ساده حیاط کوچک چنان که تفاوت اهمیت دو حیاط را می رساند. نشان دهنده استقلال آنها از یکدیگر است. ارتباط دو حیاط را راه

سفر به شهر تاریخی یزد سفر به شهر تاریخی یزد

شهر تاریخی یزد. شهر تاریخی یزد یکی از بهترین شهرهای خشتی جهان است که همواره به عنوان صاحب یکی از درخشان ترین میراث های فرهنگی در ادوار مختلف تاریخی ایران مطرح بوده است. آتشکده (آتش ورهرام) شهر یزد. بنای فعلی آتشکده یزد در سال 1313 خورشیدی با همت و کمک مالی زرتشتیان یزد و پارسیان هندوستان احداث گردیده است. ساختمان آتشکده با معماری زیبایی برگرفته از هنر معماری هخامنشیان در مرکز حیاطی بزرگ و سرسبز و بر بلندی قرار گرفته و برپیشانی عمارت نقش «فروهر» جلوه گر است. اهمیت آتشکده شهر یزد به قدمت آتش درون آن است که گفته شده از حدود 1520سال پیش تاکنون فرو

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه