نوشته‌هایی با برچسب "زیر برنامه"

ورود وزارت علوم به برنامه ششم توسعه - نقش پر رنگ علم و فناوری در برنامه ورود وزارت علوم به برنامه ششم توسعه - نقش پر رنگ علم و فناوری در برنامه

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش حوزه و دانشگاه:. سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار با اشاره به ورود وزارت علوم به برنامه ششم توسعه، اظهار داشت: وزارت علوم در نظر دارد یک سازمان اجرایی شامل شورای راهبردی و یک کارگروه تشکیل دهد و از نظرات فرهنگستانها، انجمن های علمی، مرکز پژوهشهای مجلس، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم همچنین هر دستگاهی که در حوزه علم و فناوری فعالیت دارد، بهره مند شود. وی همچنین از عضویت معاونان و برخی از مدیرکل های این وزارتخانه در این سازمان اجرایی خبر داد. معاون حقوقی وزارت علوم خاطرنشان کرد:

سیاست‌های وزارت علوم در فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها تعقیب شود -  برگزاری برنامه مشترک میان دانشگاه‌ سیاست‌های وزارت علوم در فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها تعقیب شود -  برگزاری برنامه مشترک میان دانشگاه‌

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:. ضیاء هاشمی با بیان اینکه دانشگاه کانون خلاقیت و نوآوری است به خبرنگار مهر، گفت: برنامه های فرهنگی در دانشگاههای مختلف به دلیل همین خلاقیت ها متنوع شده و گاهی اوقات در دانشگاه کوچک یک شهرستان برنامه هایی برگزار می شود که در هیچ دانشگاه دیگری تاکنون برگزار نشده است، وزارت علوم هم بنا ندارد برنامه های دانشگاههای مختلف را محدود کند اما توصیه های خود را در حوزه های مختلف به دانشگاهها عرضه می کنیم. معاون فرهنگی وزارت علوم در ادامه به حضور استادان در فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها اشاره کرد و افزود: استادان د

وزارت علوم برنامه ریزی آموزشی را به دانشگاهها واگذار کرد - جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای وزارت علوم برنامه ریزی آموزشی را به دانشگاهها واگذار کرد - جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:. عبدالرحیم نوه ابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، گفت: وزارت علوم در حال واگذاری اختیار برنامه ریزی به دانشگاههاست که می تواند تحول بزرگی در نظام آموزش عالی ایجاد کند چون تخصصهای مختلف را در نقاط مختلف کشور برای برنامه ریزی آموزشی، شناسایی می کند. وی ادامه داد: اجازه نخواهیم داد یک گروه خاص به صورت متمرکز برای کل آموزش عالی برنامه ریزی کنند. مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی با بیان اینکه در یک برنامه ریزی کلان کشور را به 8 منطقه جغرافیایی تقسیم می کنیم، اظهار داشت: در این مناطق، قطبهای

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه