نوشته‌هایی با برچسب "روش علوم قرآن"

کارايي روش هاي زبان شناسي در علوم قرآن (2) کارايي روش هاي زبان شناسي در علوم قرآن (2)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: ابراهیم فتح اللهی. 1. کاربرد روش های زبان شناسی در علوم قرآن. برخی از مباحث زبان شناسی که در علوم قرآن نیز کاربرد دارد به شرح زیر قابل دسته بندی است:. - اشتراک معنوی. - بافت و سیاق. - معنای مجازی. - محدوده جغرافیایی و فرهنگی معانی کلمات. - تحول معنایی زبان. - نقش موقعیت در معنای سخن. - معانی و مفاهیم غیر تجربی. اینک به بررسی هر یک از موارد فوق می پردازیم. الف- اشتراک معنوی. پدیده اشتراک معنوی از مقوله چند معنایی زبان شناسی است. موضوعاتی از قبیل تداخل مفاهیم واژگانی سخن که ا

کارآيي روش علوم ادبي در علوم قرآن کارآيي روش علوم ادبي در علوم قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: ابراهیم فتح اللهی. از وقتی که گفتن و نوشتن و نظریه پردازی درباره ی قرآن، آغاز شد، وجه اعجاز ادبی آن، موضوع گفتارها و نوشتارهای بسیاری قرار گرفت. نویسندگان زیادی به نشان دادن زیبایی های لفظی و توانمندیهای شگفت قرآن در بیان معانی وحیانی اهتمام ورزیدند. بدین رو مسأله اعجاز قرآن، چشم ها و دل ها را بیشتر معطوف به ادبیات قرآن و نحوه ی بیان و مکانیزم جمله سازی و عبارت پردازی آن و روش القای معانی از طریق الفاظ برگزیده، کرد. این اهتمام مقدس و ارزشمند، اندیشه ها و قلم های بسیاری را

کارايي روش حسي و تجربي در علوم قرآن کارايي روش حسي و تجربي در علوم قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: ابراهیم فتح اللهی. با توجه به اینکه مشخص کننده روش تحقیق در هر علمی موضوع آن علم است لذا اگر موضوع علمی، پدیده هایی باشد که از راه حس به ادراک انسان درآید، خواه ناخواه، روش تحقیق در به دست آوردن حالات و عوارض آن پدیده، نیز، باید روش حسی باشد. موضوع در علوم قرآن، خود قرآن مجید است. و قرآن یک پدیده تاریخی است. حادثه ای است که در گذشته ای با فاصله ای حدود چهارده قرن اتفاق افتاده است. قرآن در آن عصر با مشاهده حسی « سمعی » به ادراک مردم، درآمده است، بررسی حالات و عوارض و مسائل

کارآيي روش علم اصول فقه در علوم قرآن کارآيي روش علم اصول فقه در علوم قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: ابراهیم فتح اللهی. با توجه به تعریفی که از اصول فقه ارائه گردیده، گرچه قواعد علم اصول در حوزه فقه و برای استنباط احکام شرعی پایه ریزی شده اند، لکن روش استنباط منحصر به مفاهیم فقهی نبوده، در سایر حوزه های معرفت دینی و از آن جمله در دستیابی به مفاهیم قرآن نیز کاربرد مؤثری دارد. به گفته یکی از نویسندگان علم اصول یکی از مهمترین علومی است که در قواعد تفسیر از آن بهره برداری شده است. (1). معتقدین به این نظریه قائلند که با توجه به اینکه قرآن وحی شده بر پیامبر (صلی الله علیه و آله

جايگاه روش شناسي علوم قرآن در روش شناسي تحقيقات علمي جايگاه روش شناسي علوم قرآن در روش شناسي تحقيقات علمي

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: ابراهیم فتح اللهی. بحث از روش شناسی علوم را می توان بخشی از مباحث مربوط به فلسفه علوم قرآن دانست. فلسفه علوم قرآن به سان سایر فلسفه های مضاف به آن دسته از مباحث پیشین علوم قرآن اطلاق می شود که پیش از ورود به مباحث و آموزه های این دانش مورد بازکاوی قرار گرفته و در عین آن که بانگاه بیورنی، برخی از مباحث آن را همچون چیستی و روش شناسی علوم قرآن نقد و بررسی می کند، تا حد زیادی نقش مبانی و زیر ساخت آن را نیز بازی می کند و می تواند به نحیف یا فربه شدن مسائل آن بینجامد. فلسفه های مضا

ض��ورت روش شناسي در علوم قرآن ضرورت روش شناسي در علوم قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: ابراهیم فتح اللهی. درآمد:. آشنایی با روش های تحقیق در هر علم، قبل از ورود به مسایل آن علم، راهنمای هر پژوهشگر محسوب می شود. در طول تاریخ مجموعه ای از علوم مرتبط با قرآن، تحت عنوان علوم قرآن شکل گرفته اند. اما روش خاصی برای این علوم پیشنهاد نشده و ساماندهی روش شناسی این علوم در کتاب های مربوطه مغفول مانده است. با توجه به اینکه هر یک از این علوم به عنوان یک علم مطرح اند ساماندهی روش شناسی این علوم ضروری می نماید. اگر روش پژوهش در عرصه « علوم قرآن » روشن نشود، دچار خطاها و ا

کارايي روش هاي زبان شناسي در علوم قرآن (1) کارايي روش هاي زبان شناسي در علوم قرآن (1)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: ابراهیم فتح اللهی. زبان شناسی علمی است که حالات و عوارض و قواعد و قوانین زبان را بررسی می کند زبان عبارت از دستگاه نظام یافته ای از علائم صوتی است که برای ارتباط دادن بین افراد جامعه به کار می رود. تمام زبان هایی که بشر به آن تکلم می کند در دو مسأله همانندند:. 1- همه از امواج صوتی تشکیل شده اند. 2- همه اصواتی که زبان را تشکیل می دهند، بر معنایی دلالت می کنند. نکته دیگر این است که زبان ها در چند امر با هم متفاوت اند. 1- زبان ها از اندام های صوتی « مخارج فم » متفاوتی استفاده م

کارآيي روش علم رجال در علوم قرآن کارآيي روش علم رجال در علوم قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: ابراهیم فتح اللهی. علم رجال به همراه علم درایه دو رشته از علوم اسلامی است که برای بررسی روایات و پیراستن درست از نادرست آن تدوین گردیده است. در تعریف علم رجال گفته شده است: « دانشی است که درباره ی حالات راویان حدیث، از جهت اتصاف آنها به شرایطی که در جواز یا عدم جواز قبول گفتار آنها ( مانند راستگویی، عدالت، فسق ) مدخلیت دارد، گفتگو می کند ». (1). علم درایه نیز « علمی است که از کیفیت نقل حدیث توسط راویان، از لحاظ اتصال و انقطاع زنجیره ی ناقلان حدیث و یا داشتن سند و یا ارسال و

کارآيي روش نقد ادبي در علوم قرآن کارآيي روش نقد ادبي در علوم قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: ابراهیم فتح اللهی. قدمت نقد متون تقریباً به اندازه ی خلق متون است، هر متن تقریباً بدون فاصله از تألیف و ایجاد خودش، نقد شده است. اما روشمند شدن نقد متون و بازشناسی شیوه های مؤثر و همچنین پایه گذاری شیوه های جدید، قدمت چندانی ندارد. روشمند شدن نقد متون و استفاده ی صحیح از آن ما را به همان جایی می برد که مؤلف در آنجا به تألیف دست زده است و همان دیدگاهی را به ما می دهد که مؤلف از آن زاویه به کار نگریسته است. دانشی که بیش از همه درنقد متون به کار می آید، نقد ادبی (Literary Cri

کارآيي روش تاريخي در علوم قرآن کارآيي روش تاريخي در علوم قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: ابراهیم فتح اللهی. موضوع تاریخ، حوادث گذشته ای است که در زمان و مکان، تحقق یافته است، و حوادث زمانی و مکانی، همیشه با روش حسی به ادارک در می آیند، به این جهت روش تحقیق در تاریخ نیز، روش حسی است، و چون حوادث گذشته را نمی توان با مشاهده حسی مستقیم، بررسی کرد. لذا در تاریخ، از روش مشاهده غیر مستقیم، استفاده می شود، یعنی مشاهده آثاری که بنام « اسناد و مدارک » بر جای مانده است، و این اسناد و مدارک بر دو قسم اند: مادی و نفسانی. مادی از قبیل ابنیه، جواهر آلات و کلیه چیزهایی که از گ

کارايي روش هاي علم کلام در علوم قرآن کارايي روش هاي علم کلام در علوم قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: ابراهیم فتح اللهی. کلام دانشی است که دفاع عقلانی از آموزه های دینی را بر عهده دارد؛ از این جهت در تعریف آن گفته اند: علم به عقاید دینی از روی ادله یقینی است. پیدا است که با این تعریف، کلام با مباحثی از قبیل: نبوت عامه و خاصه و مباحث مربوط به آن سروکار دارد و تبیین چگونگی وحی درباره پیامبران و چند و چون وحی بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) تبیین معجزه ی اثباتگر رسالت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) یعنی قرآن و وجوه اعجاز آن، تحدی قرآن و ناکامی معارضان آن در

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه