نوشته‌هایی با برچسب "جامعه آرمانی در قرآن"

ويژگي هاي جامعه ي آرماني قرآن کريم (2) ويژگي هاي جامعه ي آرماني قرآن کريم (2)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی محمدی آشنانی. 5. اتحاد و همبستگی. اتحاد در پرتو آموزه های وحیانی را باید یکی از ویژگی های بارز و عام جامعه ی آرمانی تلقی کرد، زیرا یکی از آموزه های مؤکّد قرآن در خصوص نظام اجتماعی آرمانی، اتحاد و پرهیز از اختلاف و تفرقه انگیزی است:. ( وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا )؛ (1). و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید. قرآن، نه تنها تفرقه را برای جامعه ی آرمانی مطلوب خود نمی پسندد، بلکه جامعه ی آرمانی را از همانندی با تفرقه و تشتّت گرایان بر

هدف جامعه ي آرماني قرآن هدف جامعه ي آرماني قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی محمدی آشنانی. اغلب بلکه همه جوامع آرمانی بشری، هدف کلی خود را تحقق عدالت و تأمین کمال و سعادت آدمی، معرفی کرده اند، ولی به دلیل آن که سعادت، کمال و عدالت، در دیدگاه هر یک، تعریف و مصداق خاصی دارد، اهداف جزئی و تفصیلی آنان بسیار دیگرگون می گردد، زیرا پیش فرض های اصولی هم چون: نحوه ی نگرش به انسان، غایت را دنیا یا آخرت پنداشتن، مادی نگری یا وحی مداری، تعاریف ما را از سعادت، کمال و عدالت به طور اساسی تغییر می دهد. شاید بتوان گفت هدف کلی جامعه اسلامی نیز دست یابی به سعادت، کم

نهاد حکومتي در جامعه ي آرماني قرآن کريم نهاد حکومتي در جامعه ي آرماني قرآن کريم

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی محمدی آشنانی. بدون تردید هر جامعه، نیازمند حکومت است؛ برای تبیین نهاد حکومت در جامعه ی آرمانی باید به دو مطلب رهبری و مدیریت و نظام سیاسی آن توجه کرد:. الف) رهبری و مدیریت سیاسی. رهبری و مدیریت در جامعه ی آرمانی قرآن دارای ویژگی های ذیل است:. 1. این رهبری نخست به صورت نبوت و امامت شکل می گیرد و در مرحله ی بعد، مدیران جامعه، از سوی خداوند و برگزیدگان او منصوب می شوند؛ به عنوان نمونه:. ( إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ

جهاني سازي و جامعه ي آرماني از نگاه قرآن جهاني سازي و جامعه ي آرماني از نگاه قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی محمدی آشنانی. برابر آیات کریمه ی قرآن، کتاب های آسمانی و پیامبران الهی (علیهم السّلام)، از جهانی شدن و جهانی سازی نهایی الهی، سخن گفته و تحقق آن را وعده داده اند. (1). جهانی شدن اکنون بیش از هر زمان دیگر، زمینه های ذهنی و عینی یافته است و برخی در صدد بهره برداری از آن هستند؛ به عنوان نمونه مک لوهان (2) با اشاره به انقلاب عظیم اطلاعات و پیشرفت های تکنولوژی ارتباطات، مسئله ی دهکده ی جهانی را مطرح می کند و آن را بهترین فرصت برای بسط و عرضه ی تفکر لیبرالیسم می داند، فوکویاما

ويژگي هاي جامعه ي آرماني قرآن کريم (1) ويژگي هاي جامعه ي آرماني قرآن کريم (1)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی محمدی آشنانی. جامعه ی آرمانی قرآن در ابعاد و شئون گوناگون اجتماعی، ویژگی های خاصّ خود را دارد. برخی اندیشمندان مسلمان، کنار نهادن خود مختاری در برابر حاکمیت خداوند متعال، اعتقاد به حاکمیت خدای متعال، احترام به اراده ی عمومی، اجرای قوانین خدا و رسول به عنوان ضابطه ی دائم، فقدان تبعیض نژادی و عدم مرز زبانی یا جغرافیایی، تبعیت سیاست از اخلاق، شایسته سالاری، اجرای عدالت و امانت، تساوی حقوق منزلت و فرصت احساس مسئولیت در برابر خداوند و توازن روابط را از ویژگی های جامعه ی آرمان

ويژگي هاي جامعه آرماني قرآن (1) ويژگي هاي جامعه آرماني قرآن (1)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی محمدی آشنانی. جامعه ی آرمانی قرآن در ابعاد و شئون گوناگون اجتماعی، ویژگی های خاصّ خود را دارد. برخی اندیشمندان مسلمان، کنار نهادن خود مختاری در برابر حاکمیت خداوند متعال، اعتقاد به حاکمیت خدای متعال، احترام به اراده ی عمومی، اجرای قوانین خدا و رسول به عنوان ضابطه ی دائم، فقدان تبعیض نژادی و عدم مرز زبانی یا جغرافیایی، تبعیت سیاست از اخلاق، شایسته سالاری، اجرای عدالت و امانت، تساوی حقوق منزلت و فرصت احساس مسئولیت در برابر خداوند و توازن روابط را از ویژگی های جامعه ی آرمان

روابط بين المللي در جامعه ي آرماني قرآن کريم روابط بين المللي در جامعه ي آرماني قرآن کريم

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی محمدی آشنانی. چون در جامعه ی آرمانی نهایی، همه ی مردمان به دین گراییده و یک جامعه ی فراگیر دینی با حاکمیت حضرت مهدی (علیه السّلام) را شکل داده اند، همه ی جوامع متحد شده، روابط بین اللملی، معنای خود را از دست خواهد داد، ولی در جوامع آرمانی پیش از آن، روابط بین المللی معنا دارد که به شرح آن از دیدگاه قرآن می پردازیم. از آن جا که مرز جامعه ی آرمانی قرآن، عقیدتی است، کفر، مانع برقراری روابط صمیمانه با کافران است. (1) بر این اساس، جدایی از کافران و آنان که دین الهی را به سُخر

نهاد و نظام آموزش و پرورش در جامعه ي آرماني قرآن نهاد و نظام آموزش و پرورش در جامعه ي آرماني قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی محمدی آشنانی. در جامعه ی آرمانی قرآن، نهاد آموزش و پرورش و فرهنگ دارای ویژگی های ذیل است:. الف) آموزش و تعلیم و تربیت های ضروری و گسترده. در جامعه ی آرمانی، جایگاه علم و دانش، تعلیم و تربیت، به خوبی شناخته شده است، بر اساس فرموده ی امیرالمؤمنین (علیه السّلام)، ریشه ی هر شقاوت و بدبختی، جهالت است: « الجَهلُ مَعدنَ الشرِ وأصلُ کلِّ شرّ. » (1) لذا هرگز دانا و جاهل، در این جامعه، یکسان محسوب نمی شوند. (2). هم چنین در این جامعه، کسب معرفت دینی و فراگیری مستمرّ دانش مورد نیاز

نهاد و نظام ارتباطات اجتماعي- سياسي در جامعه ي آرماني قرآن نهاد و نظام ارتباطات اجتماعي- سياسي در جامعه ي آرماني قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی محمدی آشنانی. در جامعه ی مورد نظر قرآن روابط اجتماعی داخلی، ویژگی های اساسی زیر را دارد:. الف) روابط قانون مند و عادلانه. جامعه ی آرمانی، در زمینه ی ارتباطات عمومی و فردی، جامعه ای قانون مدار و ضابطه مند است و دولت به ملّت و مردم به دولت، مردم به یکدیگر و یک جامعه به جوامع دیگر، مسئولیت های خود را ایفا می کنند و هیچ یک حقوق دیگری را تضییع نمی نماند و بر اساس خطابِ کتاب الهی به آنان:. ( لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ‌ )؛ (1). نه ستم مى‏کنید و نه ستم مى‏بینید. ب) پیوند

نهاد و نظام اقتصادي در جامعه ي آرماني قرآن نهاد و نظام اقتصادي در جامعه ي آرماني قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی محمدی آشنانی. در نهاد و نظام اقتصادی جامعه ی آرمانی، رشد و توسعه ی اقتصادی و سلامت و عدالت اقتصادی هم زمان، مورد توجه قرار گرفته است؛ نگاهی کوتاه به آیات قرآن نشان می دهد در هیچ شریعتی همانند شریعت اسلام به شیوه ها و عناوین مختلف توزیعِ ثروت و عمومی کردن پول توجه نشده است. در این جامعه، آموزه ی الهی ( کَیْ لاَ یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ )؛ (1) تا میان توانگران شما، دست به دست نگردد. مبنای برنامه ریزی اقتصادی است نه یک شعار زیبا و دل فریب؛ به همین جهت ت

ويژگي هاي جامعه ي آرماني قرآن کريم (3) ويژگي هاي جامعه ي آرماني قرآن کريم (3)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی محمدی آشنانی. رفاه و برخورداری. در جامعه ی آرمانی، رفاه و برخورداری نیز مورد توجه و درخواست است؛ ولی شهروندانش هرگز رفاه و آبادانی و آسایش را بدون آراستگی به ایمان و دین ورزی، بر نمی گزینند و در مقامِ تعارض، رفاه و برخورداری را بر بندگیِ خداوند ترجیح نمی دهند، زیرا همگان بدین حقیقت واقف هستند که این بهره مندی و رفاه زدگی، دیری نخواهد پایید و سرانجامی جز تباهی ندارد:. ( وَ کَمْ أَهْلَکْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِی الْبِلاَدِ هَلْ

گستره ي جامعه ي آرماني قرآن گستره ي جامعه ي آرماني قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی محمدی آشنانی. گستره ی جامعه ی آرمانی قرآن، همه ی انسان ها را در بر می گیرد و جهان وطنی است، زیرا مرزهای آن جغرافیایی نیست، بلکه همان گونه که از عنوانش یعنی « امت اسلامی » و از نام شهروندان آن، یعنی « مسلمانان » آشکار است، این جامعه مرزهای جغرافیایی و سیاسی را در نَوردیده و تنها دارای مرزهای عقیدتی است. (1). بدین سان « هر فردی که به عقیده ی اسلامی معتقد باشد، جزئی از جامعه ی اسلامی محسوب شده و نژاد و زبان و اقامتگاه و سابقه ی تاریخی وی و خاندانش، به هیچ وجه در این زمینه م

موانع تحقق جامعه ي آرماني قرآن کريم موانع تحقق جامعه ي آرماني قرآن کريم

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی محمدی آشنانی. موانع تشکیل و ارتقای جامعه ی آرمانی مطلوب قرآن، خود بر دو گونه اند:. الف) موانع خاص تحقق جامعه ی آرمانی نهایی. در روایات، موانع خاص ایجاد جامعه ی آرمانی نهایی چنین معرفی شده است:. الف) فقدان هم پیمانان و یاران همراه؛ (1). ب) عدم پیدایی و تربیت 313 نفر یاور خاص (2) که پنجاه نفر از آنان زنان هستند؛ (3). ج) فراهم نیامدن فضا و زمینه ی لازم؛ (4). د) بدیِ اعمال بندگان و. بدون شک همگان موظفند برای برداشتن این موانع و چالش ها تلاش نمایند و زمینه ی ظهور حضرت مهدی (عل

نام و عنوان جامعه ي آرماني قرآن نام و عنوان جامعه ي آرماني قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: علی محمدی آشنانی. هر مکتب، پیروان خود را به دلیل انتساب آن ها به امر خاصی، با نام و عنوان ویژه ای، مشخص و نامگذاری کرده است؛ برخی عنوانِ پیروان خود را به دلیل انتساب به قوم و نژادی خاص همانند یهود (1) یا بنی اسرائیل یا به دلیل نسبت دادن به سرزمین و مکانی ویژه (2) انتخاب کرده اند. عده ای جامعه را به دلیل پیروی از شخص خاص، نام نهاده اند، همانند مسیحیت که به دلیل نسبت دادن افراد به حضرت عیسای مسیح، عنوان « مسیح » را برگزیده است. گروهی، طبقه ی اجتماعی را مشخص کننده ی عنوان جامع

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه