نوشته‌هایی با برچسب "بررسی حدیث"

بررسی نظریه صحیح در حدیث - سدّ الابواب - بررسی نظریه صحیح در حدیث - سدّ الابواب -

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. بررسی امر رسول خدا به بستن درهایی که به مسجد آن حضرت باز می شد (4). نگرشی دیگر در حدیث اصلی. با توجه به نتیجه ی بررسی هایی که درباره حدیث ساختگی به دست آمد، شکی نیست که امر به بستن درِ خانه های صحابه - جز درِ خانه ی یکی از آن ها- فضیلت و ویژگی محسوب می شود؛ از این رو آن گاه که دشمنان امیر مؤمنان علی (علیه السّلام)؛ همان هایی که منکر فضایل و ویژگی های آن حضرت هستند- افرادی چون مالک بن انس و دیگران- متوجّه شدند که حدیث صحیح از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) رسیده که حضرتش فرمود:

بررسي حديث - عليکم بسنّتي و سنة الخلفاء الراشدين - (4) بررسي حديث - عليکم بسنّتي و سنة الخلفاء الراشدين - (4)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نگاهی به اشکالات و نتیجه‌گیری. بیان چند اشکال. در این جا چند اشکال را بیان می‌کنیم. اشکال یکم. گفتیم که « سنّت » در لغت به معنای طریقه است و در شریعت نیز همین معنا برای سنّت نبوی آمده است. حال باید پرسید: آیا « سنّت خلفا » نیز به همین معناست؟!. اشکال دوم. رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) « سنّت خلفا » را بر « سنّتِ خود » عطف کرده است و ظاهر عطف، این است که بین این دو سنّت مغایرت وجود دارد. حال باید پرسید: معنای این مغایرت چیست؟! و چگونه رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) م

بررسي حديث - عليکم بسنّتي و سنة الخلفاء الراشدين - (3) بررسي حديث - عليکم بسنّتي و سنة الخلفاء الراشدين - (3)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نگرشی در متن و دلالت حدیث. استناد به این حدیث در علوم مختلف. بدین ترتیب، بطلان حدیث مذکور از پایه و اساس، به اثبات رسید. برخی با بهره‌گیری از این حدیث به شکل دهی دیدگاه ها و نظریاتی فرعی پرداخته اند که با اثبات نادرستی این حدیث، بطلان این دیدگاه ها و نظریات نیز ثابت می شود. اینک به بررسی این موضوع در دانش های مختلف دینی می پردازیم. علم اخلاق. نویسندگان عرصه ی علم اخلاق و سلوک در مباحث خود به این حدیث، استدلال می‌ کنند. برای نمونه غزّالی در کتاب خود و در بخش مباحث زهد به این حدیث اس

بررسي حديث - مژده ي بهشت به سه خليفه - بررسي حديث - مژده ي بهشت به سه خليفه -

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی. اهل سنّت احادیثى را از پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله نقل مى کنند که در آن ها به فضایل و برترى هاى خلفا اشاره شده و آن ها را به ترتیب بیان مى کنند. اینک به 14 حدیث اشاره مى کنیم و آن ها را بررسى و نقد مى نماییم. نخستین حدیث از بخارى است. بخارى در صحیح چنین نقل مى کند:. ابوالحسن محمد بن مسکین، از یحیى بن حسّان، از سلیمان، از شریک بن ابى نمر نقل مى کند که سعید بن مسیب گوید: ابوموسى اشعرى به من گفت:. روزى در خانه ام وضو گرفتم و آن گاه بیرون رفتم

بررسي حديث - خلفا و مژده پيامبر - ! بررسي حديث - خلفا و مژده پيامبر - !

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی. این حدیث در فضایل و ترتیب خلفا را جلال الدین سیوطى نقل مى کند. وى در کتاب الخصائص الکبرى مى نویسد:. ابن ابى خیثمه (در تاریخ خود)، ابویعلى، بزّار و ابونعیم اصفهانى این گونه نقل مى کنند که انس مى گوید:. روزى همراه رسول خدا صلى اللّه علیه و آله در باغى حضور داشتم. شخصى آمد و در زد. پیامبر صلى اللّه علیه و آله فرمود: اى انس! برخیز، در را برایش باز کن و او را به بهشت و خلافت بعد از من بشارت ده!. من در را باز کردم و دیدم ابوبکر است. سپس مرد دیگرى آ

بررسي حديث - فضايل خلفا بر روي برگ هاي بهشتي - ! بررسي حديث - فضايل خلفا بر روي برگ هاي بهشتي - !

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی. این حدیث در فضایل و ترتیب خلفا را طبرانى، ابونعیم اصفهانى، ابن عدى، خطیب بغدادى و علماى دیگر اهل سنّت از ابن عبّاس نقل کرده اند. خطیب بغدادى مى نویسد:. ابن عباس مى گوید: رسول خدا صلى اللّه علیه وآله فرمود:. بر روى تک تک برگ هاى درختان بهشت این گونه نوشته شده است: « محمد رسول اللّه، ابوبکر صدّیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین». (1). حدیث ساختگى و دیدگاه برخى از علما. ابن جوزى در بخش فضایل سه خلیفه ابوبکر، عمر و عثمان چند روایت نقل کرده است. وى حدیث

بررسي حديث - خلفا در روز رستاخيز - بررسي حديث - خلفا در روز رستاخيز -

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی. این حدیث در فضایل و ترتیب خلفا را گروهى از حافظانِ حدیث نقل کرده اند. ابن جوزى در شمار دومین حدیث مى گوید: هبة اللّه بن محمد بن حصین، از ابوطالب بن غیلان، از ابوبکر شافعى، از محمد بن عثمان بن ابى شیبه، از حسن بن صالح، از حسن بن حسن نَرسى، از اصبغ بن فرج، از بیع بن محمد، از ابوسلیمان أیلى، از ابن جریج، از عمرو بن دینار نقل مى کند که ابن عباس مى گوید: رسول خدا صلى اللّه علیه وآله فرمود:. آن گاه که روز قیامت فرا رسد، یکى از منادیان در زیر عرش فریاد

بررسي حديث - عهد پيامبر با عثمان - ! بررسي حديث - عهد پيامبر با عثمان - !

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی. این حدیث را ابن ماجه درباره فضایل عثمان آورده است. وى در سنن خود مى نویسد:. محمد بن عبداللّه بن نمیر و على بن محمد، از وکیع، از اسماعیل بن ابوخالد، از قیس بن ابوحازم نقل مى کند که عایشه گفت:. رسول خدا صلى اللّه علیه وآله در هنگام بیمارى خود فرمود: دوست دارم یکى از اصحابم کنار من باشد. گفتیم: اى رسول خدا! ابوبکر را به نزدتان بخوانیم؟. پیامبر صلى اللّه علیه وآله سکوت کرد. گفتیم: عمر را به نزدتان بخوانیم؟. پیامبر صلى اللّه علیه وآله سکوت کرد. گفتیم

بررسي حديث - عهد پيامبر با عثمان - ! بررسي حديث - عهد پيامبر با عثمان - !

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی. این حدیث را ابن ماجه درباره فضایل عثمان آورده است. وى در سنن خود مى نویسد:. محمد بن عبداللّه بن نمیر و على بن محمد، از وکیع، از اسماعیل بن ابوخالد، از قیس بن ابوحازم نقل مى کند که عایشه گفت:. رسول خدا صلى اللّه علیه وآله در هنگام بیمارى خود فرمود: دوست دارم یکى از اصحابم کنار من باشد. گفتیم: اى رسول خدا! ابوبکر را به نزدتان بخوانیم؟. پیامبر صلى اللّه علیه وآله سکوت کرد. گفتیم: عمر را به نزدتان بخوانیم؟. پیامبر صلى اللّه علیه وآله سکوت کرد. گفتیم

بررسي حديث - خلفا و ساخت مسجد پيامبر (ص) - بررسي حديث - خلفا و ساخت مسجد پيامبر (ص) -

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی. این حدیث را حاکم نیشابورى در بخش « فضایل عثمان» آورده و آن را بنابر معیارهاى مورد نظر بخارى و مسلم، صحیح دانسته است. آن روایت این گونه است:. ابوعلى حافظ، از ابوبکر محمّد بن محمّد بن سلیمان، از ابوعبیداللّه احمد بن عبدالرحمان بن وهب، از عمویش، از یحیى بن ایّوب، از هشام بن عروه، از پدرش نقل مى کند که عایشه مى گوید:. پیامبر صلى اللّه علیه و آله براى ساخت مسجد، نخستین سنگ را برداشت. آن گاه ابوبکر سنگ دیگرى برداشت؛ سپس عمر سنگ دیگرى برداشت، آن گاه ع

بررسي حديث - خلفا و ساخت مسجد پيامبر(ص) - بررسي حديث - خلفا و ساخت مسجد پيامبر(ص) -

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی. این حدیث را حاکم نیشابورى در بخش « فضایل عثمان» آورده و آن را بنابر معیارهاى مورد نظر بخارى و مسلم، صحیح دانسته است. آن روایت این گونه است:. ابوعلى حافظ، از ابوبکر محمّد بن محمّد بن سلیمان، از ابوعبیداللّه احمد بن عبدالرحمان بن وهب، از عمویش، از یحیى بن ایّوب، از هشام بن عروه، از پدرش نقل مى کند که عایشه مى گوید:. پیامبر صلى اللّه علیه و آله براى ساخت مسجد، نخستین سنگ را برداشت. آن گاه ابوبکر سنگ دیگرى برداشت؛ سپس عمر سنگ دیگرى برداشت، آن گاه ع

بررسي حديث - فرمان خدا به دوستي خلفا - ! بررسي حديث - فرمان خدا به دوستي خلفا - !

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی. این حدیث را در برترى و ترتیب خلفا متقى هندى از ابن عساکر و ابن عدى نقل مى کند که ابن عمر مى گوید: رسول خدا صلى اللّه علیه وآله فرمود:. خداوند به من فرمان داد تا چهار تن از اصحابم را دوست داشته باشم؛ و فرمود: من، ابوبکر، عمر، عثمان و على را دوست مى دارم. متّقى هندى پس از نقل این حدیث مى گوید:. یکى از راویان این حدیث سلیمان بن عیسى بن نجیح سجزى است. ابن عدى درباره او مى گوید: سلیمان، حدیث جعل مى کند. (1). سلیمان بن عیسى سجزى از راویان این حدیث. از

بررسي حديث - فرمان خدا به پيامبر درباره ي جايگاه خلفا - ! بررسي حديث - فرمان خدا به پيامبر درباره ي جايگاه خلفا - !

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی. این حدیث را سه تن از علماى اهل سنّت نقل مى کنند. این حدیث را عبدالوهّاب کلابى، معروف به ابن اخى تبوک، درگذشته سال 396 هجرى در مسند خود،(1) ابن عساکر در تاریخ مدینة دمشق و خطیب بغدادى در تاریخ بغداد نقل کرده اند. خطیب بغدادى این گونه نقل مى کند:. از عبدالوهّاب بن حسن دمشقى، از ابوالقاسم عبداللّه بن احمد بن محمّد تمیمى معلّم ـ معروف به غباغبى ـ از ضرار بن سهل ضرارى در « دار الخلنجیین» واقع در « رأس الجسر» بغداد، از حسن بن عرفه، از ابوحفص ابّار عمر

بررسي حديث - هم سنگي خلفا با امت - بررسي حديث - هم سنگي خلفا با امت -

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی. این حدیث را طبرانى نقل مى کند. وى به نقل از معاذ بن جبل مى گوید: رسول خدا صلى اللّه علیه وآله فرمود:. در خواب دیدم که من در یک کفّه ترازو و امّتم در کفّه دیگر آن قرار گرفته اند و من هم سنگ همه امّتم هستم. سپس ابوبکر در یک کفّه و امّتم در کفّه دیگر قرار گرفته اند که ابوبکر هم سنگ همه آنان بود. آن گاه عمر در یک کفّه و امّتم در کفّه دیگر قرار گرفته اند که عمر هم سنگ همه آنان بود. عثمان نیز در یک کفّه و امّتم در کفّه دیگر قرار گرفته اند که عثمان،

بررسي حديث - سخنى با كوه حرا - بررسي حديث - سخنى با كوه حرا -

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی. این حدیث را مسلم در صحیح خود، در بخش فضایل طلحه و زبیر آورده است. وى مى نویسد:. عبیداللّه بن محمد بن یزید بن خنیس و احمد بن یوسف ازدى، از اسماعیل بن ابواویس، از سلیمان بن بلال، از یحیى بن سعید، از سهیل بن ابوصالح، از پدرش نقل مى کند که ابوهریره مى گوید:. روزى رسول خدا صلى اللّه علیه وآله که در کوه حرا بود، ناگاه کوه حرکت کرد. پیامبر خدا صلى اللّه علیه و آله فرمود: اى کوه حرا! آرام باش! روى تو جز پیامبر، یا صدّیق و یا شهیدى قرار ندارد. روى کوه ح

بررسي حديث - ديدار در خانه و حياي عثمان - ! بررسي حديث - ديدار در خانه و حياي عثمان - !

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی. عبدالملک بن شعیب بن لیث بن سعد، از پدرش، از پدربزرگش، از عقیل بن خالد، از ابن شهاب، از یحیى بن سعید بن عاص، از سعید بن عاص نقل مى کند که عایشه همسر رسول خدا صلى اللّه علیه وآله و عثمان این گونه گفتند:. روزى پیامبر خدا صلى اللّه علیه وآله روانداز عایشه را به تن کرده و بر روى بستر خود استراحت مى کرد. در این هنگام ابوبکر اجازه خواست تا نزد رسول خدا صلى اللّه علیه وآله بیاید. رسول خدا صلى اللّه علیه و آله در همان حالت به ابوبکر اجازه ورود داد. ابوب

بررسي حديث - ديدار در خانه و حياي عثمان - ! بررسي حديث - ديدار در خانه و حياي عثمان - !

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی. عبدالملک بن شعیب بن لیث بن سعد، از پدرش، از پدربزرگش، از عقیل بن خالد، از ابن شهاب، از یحیى بن سعید بن عاص، از سعید بن عاص نقل مى کند که عایشه همسر رسول خدا صلى اللّه علیه وآله و عثمان این گونه گفتند:. روزى پیامبر خدا صلى اللّه علیه وآله روانداز عایشه را به تن کرده و بر روى بستر خود استراحت مى کرد. در این هنگام ابوبکر اجازه خواست تا نزد رسول خدا صلى اللّه علیه وآله بیاید. رسول خدا صلى اللّه علیه و آله در همان حالت به ابوبکر اجازه ورود داد. ابوب

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه