نوشته‌هایی با برچسب "بافت تاریخی دزفول"

گشتی در بافت تاریخی دزفول گشتی در بافت تاریخی دزفول

شهر دزفول در شمال استان خوزستان واقع شده و یکی از معدود شهرهای ایرانی است که در هسته ی اصلی شهر بافت تاریخی و هویت فرهنگی خود را تا حدود زیادی حفظ نموده است. این بافت تاریخی شامل 28 محله است که گذرهای سرپوشیده ای به نام ساباط پیوستگی این محلات را بیشتر می نماید. اکثر بناهای این بافت آجری بوده و به همین دلیل این شهر به موزه ی آجری ایران نیز شهرت دارد. در گذرهای بافت تاریخی دزفول و برخی بناهای آن آجرکاری های زیبایی به چشم می خورد که اختصاصی این شهر بوده و خوون چینی نام دارد. منبع:tebyan. net.

بافت تاریخی شهر دزفول در شمال خوزستان بافت تاریخی شهر دزفول در شمال خوزستان

شهر دزفول در شمال استان خوزستان واقع شده و یکی از معدود شهرهای ایرانی. است که در هسته ی اصلی شهر بافت تاریخی و هویت فرهنگی خود را تا حدود زیادی. حفظ نموده است. این بافت تاریخی شامل 28 محله است که گذرهای سرپوشیده ای. به نام ساباط پیوستگی این محلات را بیشتر می نماید. اکثر بناهای این بافت. آجری بوده و به همین دلیل این شهر به موزه ی آجری ایران نیز شهرت دارد. در. گذرهای بافت تاریخی دزفول و برخی بناهای آن آجرکاری های زیبایی به چشم می. خورد که اختصاصی این شهر بوده و خوون چینی نام دارد.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه