نوشته‌هایی با برچسب "امامت امام رضا"

امام رضا (ع) و گفتمان امامت (1) امام رضا (ع) و گفتمان امامت (1)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: حسن بشیر (1). مقدمه. در زمینه کشف گفتمان حاکم بر روایات امامان معصوم علیهم السلام، مدتی پیش مقاله ای با عنوان «رویکردهای اجتماعی در گفتمان روایی امام صادق علیه السلام: مقدمه ای بر گفتمان دینی روایی» به قلم نگارنده در کتاب وزین ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق علیه السلام به کوشش استاد بزرگوار جناب آقای دکتر احمد پاکتچی تدوین و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام در سال 1391 ش منتشر گردید که اصول کلی حاکم بر گفتمان امامان معصوم علیهم السلام را در آن مقاله ترسیم کرده بودم.

امام رضا (ع) و گفتمان امامت (4) امام رضا (ع) و گفتمان امامت (4)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: حسن بشیر. تحلیل گفتمان خطبه امام رضا علیه السلام در مورد امام و امامت. همان گونه که قبلاً نیز مورد اشاره قرار گرفت، هدف اصلی این مقاله کشف گفتمان امام علیه السلام در مورد مباحث مربوط به امام و امامت است. به همین دلیل یکی از بیانات مهم آن حضرت در این زمینه با روش «پدام» مورد تحلیل گفتمانی قرار گرفته است تا نقشه معنایی مورد نظر در این رابطه کشف و مشخص گردد. در آغاز لازم است که خطبه آن حضرت به زبان عربی درج گردد. خطبه مزبور در «باب ما جاء عن الرضا علیه السلام فی وصف الامامة و

امام رضا (ع) و گفتمان امامت (5) امام رضا (ع) و گفتمان امامت (5)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: حسن بشیر. تحلیل نهایی خطبه امام رضا علیه السلام در مورد امام و امامت. با توجه به فضاهای پنجگانه در روش پدام برای تحلیل گفتمان و با استفاده از گزاره های به دست آمده از جدول شماره [4] به ویژه ستونهای چهارم و پنجم که منعکس کننده «فضای گفتمانی» و «فضای فراگفتمانی» می باشند، می توان به اختصار دال های مرکزی و فراگفتمانی متن که عمدتاً بر پایه ارتباط «بینامتنی» و «بیناگفتمانی» متکی است و بخش هایی از آن با استناد به قرآن کریم و سایر روایات و احادیث مورد تحلیل قرار گرفته اند، را به دست

امام رضا (ع) و گفتمان امامت (3) امام رضا (ع) و گفتمان امامت (3)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: حسن بشیر. نظریه زیست - قدرت (1) و زیست - سیاست (2). اگرچه نظریه و مفاهیم پیرامون «زیست - قدرت» و «زیست - سیاست» عمدتاً در قرن بیستم ظهور و بروز یافته اند، اما این رویکرد مهم نظری می تواند به دوران گذشته نیز بسط داده شده و با تغییراتی که در جهت گیری آن ایجاد کرد، آن را به یک پارادایم ممتد زمانی تبدیل نمود. در اینجا برای رعایت اختصار و بومی سازی این نظریه برای به کار گرفتن آن در تحلیل موضوع «امامت - ولایت» در تحلیل فرایندی قدرت - حاکمیت اسلام در جامعه اسلامی، لازم است مفهوم ساز

امام رضا (ع) و گفتمان امامت (2) امام رضا (ع) و گفتمان امامت (2)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: حسن بشیر. نگاهی به روش «پدام». درباره تحلیل گفتمان، روش های گوناگونی تاکنون ارائه شده است. روش ون دایک (1389)، روش فرکلاف (1379) و روش لاکلاو و موفه ( Laclau, and Mouffe, ‎ 1985) از مهم ترین این روش ها هستند. هر یک از این روش ها رویکردی خاص برای خود دارد منتهی نوعی ابهام در شیوه عمل در آنها وجود دارد و به تعبیر دیگر نمی توانند نوعی از عینیت را بازنمایی کنند. روشی که در اینجا برای تحلیل پیشنهاد می شود، روش تحلیل به شیوه پدام PDAM (روش عملیاتی تحلیل گفتمان) می باشد. روش پدام

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه