نوشته‌هایی با برچسب "آتشکده چهار قاپی"

آتشکده چهار قاپی در قصر شیرین آتشکده چهار قاپی در قصر شیرین

آتشکده چهار قاپی، چهار قاپو یا به معنی چهار در، از جمله آتشکده‌های دوره ساسانی است که در شهر مرزی قصر شیرین قرار دارد. این آتشکده. از نوع آتشکده‌هایی است که دارای دالان طواف بوده و به مرور زمان رواق آن. فرو ریخته است و تنها در برخی از قسمت‌ها، آثاری از آن دیده می‌شود. آتشکده چهار قاپی، اتاقی مربع شکل به. ابعاد 25×25 متر است و سقفی گنبدی شکل به قطر 16 متر داشت که متأسفانه. اکنون اثری از آن باقی نمانده است و تنها بقایای گوشواره‌ها در چهار گوشه. آن دیده می‌شود. این اتاق مربع شکل دارای 4 درگاه ورودی است که به رواق اطراف فضای مرکزی منتهی می‌شوند. در

آشنایی با آتشکده چهار قاپی آشنایی با آتشکده چهار قاپی

آتشکده. چهار قاپی، چهار قاپو یا به معنی چهار در، از جمله آتشکده‌های دوره ساسانی است که در شهر مرزی قصر شیرین قرار دارد. این آتشکده. از نوع آتشکده‌هایی است که دارای دالان طواف بوده و به مرور زمان رواق آن فرو ریخته است و تنها در برخی از قسمت‌ها، آثاری از آن دیده می‌شود. آتشکده چهار قاپی، اتاقی مربع شکل به ابعاد 25×25 متر است و سقفی گنبدی شکل به قطر 16 متر داشت که متأسفانه اکنون اثری از آن باقی نمانده است و تنها بقایای گوشواره‌ها در چهار گوشه آن دیده می‌شود. این اتاق مربع شکل دارای 4 درگاه ورودی است که به رواق اطراف فضای مرکزی منتهی می‌شوند. در اط

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه