کرسی آزاداندیشی

مهارتهای یک سخنور

به گزارش سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ پیتر دیکسون: سه مهارت خطیب عبارتند از: شیوه پردازی، یادسپاری، ایراد. یادسپاری:. خطیبان باستان معتقد بودند که هرچند خطابه محصول اندیشه و هنر است، نباید خود را پیش اندیشیده نشان دهد و باید حتی المقدور از حفظ ایراد شود. کتاب های درس خطابه معمولاً راه هایی برای کمک به حافظه پیشنهاد می کنند. در کهن ترین نمونه ی موجود که در کتاب خطابه برای گایوس آمده است، نویسنده یک روش یادسپاری بصری را پیشنهاد می کند، به این ترتیب که خطیب اشیا و شکل های معنی داری در میدان دیدش بگذارد. ایراد خطابه، در خطابه ی شفاهی، مهم ترین بخش آ

ادامه مطلب ...
پایان سرشماری پاییزه وحوش در شهرستان فیروزکوه

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از پایان سرشماری پاییزه وحوش در این شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران رضا کرمی گفت:سرشماری پاییزه وحوش در شهرستان فیروزکوه از تاریخ 18 لغایت 23 آذرماه به صورت منطقه ای در دو منطقه آزاد و کاوه ده توسط محیط بانان و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه انجام شد. وی افزود: تعداد وحوش ( شامل قوچ ومیش و کل و بز ) حدود 1500 راس و کبک به صورت تقریبی 1000 قطعه و همچنین آهو ، گراز ، خرس ، پلنگ ،روباه و گرگ نیز در زمان سرشماری رویت گردید.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه