اندیشه

شکستن بت‌ها توسط ابراهیم

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سمیح عاطف الزین. مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب. بیداری عقلی که ابراهیم (علیه السلام) در مردم و در ارتباط با ستاره‌پرستی ایجاد کرده بود، مفید واقع نشد و آن حضرت نتوانست میل فطری ایمان به خدا را در آنها بیدار کند. حضرت ابراهیم دریافت که این تکان ذهنی آن قدر قوی نبوده است تا باورهای درونی مردم را دچار دگرگونی کند، لذا تصمیم گرفت دست به ابتکار دیگری بزند. حضرت ابراهیم (علیه السلام) این بار می‌بایست با بت پرستان مواجه می‌شد. آن پیامبر جوان مصمم شد

ادامه مطلب ...
بلای آشکار

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سمیح عاطف الزین. مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب. ابراهیم (علیه السلام) نمی‌توانست فرزند خود را فراموش کند، از این رو هر از گاهی به دیدارش می‌آمد و در هر بار دیدار سعی می‌کرد نور ایمان، نور توحید و نور دین حق را در دل او بکارد و در این کار از ذات پروردگار مدد می‌جست، زیرا اسماعیل کسی بود که در آینده باید مشعل نبوت و هدایت را بر دوش می‌کشید. روزی ابراهیم (علیه السلام) به دیدار فرزندش رفت. اسماعیل نوجوانی برومند شده بود. آنها با هم، مراسم سعی میا

ادامه مطلب ...
ابراهیم و آزر

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سمیح عاطف الزین. مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب. ابراهیم بر آزر (1) وارد شد و او شادمانه به استقبالش رفت، زیرا بسیار مشتاق دیدارش بود. ابراهیم در هیئت یک جوان برومند در مقابل چشم او و در دامان او قرار گرفت. جوانی که کمتر کسی به زیبایی و رشادت او بود. آن دو با هم از هر دری سخن گفتند و آزر دریافت که ابراهیم نه تنها از نظر جسمی کامل شده، بلکه از نظر عقلی و قدرت عزم و اراده نیز کمال یافته است و از این جهات نمی‌توان او را با جوانان همسالش مقایسه ک

ادامه مطلب ...
حضرت صالح (علیه السلام)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سمیح عاطف الزین. مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب. خداوند متعال می‌فرماید:. (اما قوم ثمود، پس آنان را راهبری کردیم، ولی‌ آنها کوردلی را بر هدایت ترجیح دادند. پس به کیفر آنچه مرتکب شدند، صاعقه‌ی عذاب خفت‌آور آنان را فرو گرفت. و کسانی را که ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ‌نجات دادیم. ) (1). (و در ماجرای ثمود نیز عبرتی بود،‌آن‌گاه که به ایشان گفته شد تا چندی برخوردار شوید تا آن ‌که آنان از فرمان پروردگار خود سربرتافتند و در حالی ‌که آنها می‌نگریستند

ادامه مطلب ...
معجزه‌ی الهی در گلستان شدن آتش

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سمیح عاطف الزین. مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب. پشته های هیزم به سرعت روی هم انباشته شد و کوهی از هیزم فراهم آمد و آماده‌ی آتش شد. سپس جارچیان در میان مردم جار زدند که برای برگزاری مراسم سوزاندن ابراهیم (علیه السلام) حاضر شوند. پیرامون محل آتش سوزی را نیز حصار کشیده بودند تا جرقه‌های آتش به تماشاگران آسیب نرساند. ابراهیم (علیه السلام) را آوردند و در منجنیقی قرار دادند که قبلاً برای اینکار آماده کرده بودند. سپس وی را به میان کوهی از آتش پرتاب

ادامه مطلب ...
ابراهیم و پیامبری

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سمیح عاطف الزین. مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب. خداوند سبحان به ابراهیم رشد عطا فرمود و در سایه‌ی همین رشد بود که او به قدرت آفریننده‌ی بزرگ عالم هستی پی برد و دریافت که این عالم بزرگ آیتی بر وجود ذات اقدس الهی است. آری، عنایت الهی بود که اراده فرمود تا اعماق پاک وجود ابراهیم، به دیدن حق رهنمون شود و به خدای یگانه ایمان آورد:. (و این گونه، ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله‌ی یقین کنندگان باشد. ) (1). پیوند ابراهیم با خدا

ادامه مطلب ...
ابراهیم و قوم مشرک او

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سمیح عاطف الزین. مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب. ابراهیم(علیه السلام) پس از آن تجربه‌ی تلخ با آزر، غریبانه در خانه به زندگی ادامه داد. اما آیا این مسئله مانع آن می‌شد تا دعوتش را ادامه دهد؟ و آیا با وجود آن که او مکلّف و موظف شده بود که رسالت توحید را ترویج کند، می‌توانست سستی به خرج دهد؟. البته که نه، اما او می‌بایست با قوم خود چگونه رفتار می‌کرد؟ آیا همان رفتاری را که با آزر داشت تکرار می‌کرد یا اینکه روش دیگری را در پیش می‌گرفت؟. ابراهیم در

ادامه مطلب ...
حضرت اسماعیل (علیه السلام)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سمیح عاطف الزین. مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب. ابراهیم (علیه السلام) دوباره در فلسطین اقامت گزید و در آنجا با همسرش، ساره، و نیز هاجر، کنیزشان، در نعمت الهی می‌زیستند. آنها نه با مشکلی مواجه بودند و نه آزار و اذیت می‌شدند، اما زندگی همیشه توأم با خوشی نیست. ساره نازا بود و باردار نمی‌شد. برای ساره بسیار ناگوار بود که همسرش، آن مرد مؤمن و پیامبر مجاهد را که بسیار دوستش می‌داشت، بی‌فرزند ببیند. به خصوص که خود نازا بود. ساره به سن یائسگی نزد

ادامه مطلب ...
هجرت ابراهیم از شام به فلسطین

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سمیح عاطف الزین. مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب. مدتی حضرت ابراهیم (علیه السلام) با وضع سختی زندگی کرد و تمام تلاش خود را به کار برد تا قوم خود را به راه راست هدایت کند، اما تمام تلاشهای او با شکست مواجه شد. لذا او تصمیم گرفت از بابل برود، اما پیش از رفتن ترجیح داد که ازدواج کند. ساره، دخترخاله‌اش، که به وی ایمان آورده بود و بسیاردوستش می‌داشت، مناسبترین دختر بود. وقتی حضرت ابراهیم موضوع ازدواج را با ساره در میان گذاشت، ساره ضمن پذیرفتن آن پی

ادامه مطلب ...
داستان حضرت هود (علیه السلام) در آیات قرآن

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سمیح عاطف الزین. مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب. خداوند متعال خطاب به حضرت نوح (علیه السلام) می‌فرماید:. (ای نوح! به سلامت و برکاتی که بر تو و آنها که همراه توند ارزانی داشته‌ایم، فرود آی و امتهایی هستند که به زودی برخوردارشان می‌کنیم، آن‌گاه از جانب ما عذابی دردناک به آنان می‌رسد. ) (1). قوم نوح از میان رفتند و صفحات تاریخ طومار آنان را درنوردید، مگر گروه اندکی که ایمان آورده بودند. آنان از صحنه زندگی محو نشدند و به عدم نپیوستند، بلکه نجات یاف

ادامه مطلب ...
حضرت ابراهیم (علیه السلام)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سمیح عاطف الزین. مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب. حضرت نوح (علیه السلام) پس از طوفان به ترویج رسالت توحید پرداخت و پس از او مؤمنان مسئولیت پاسداری از آن را بر عهده گرفتند. با گذشت زمان و افزایش جمعیت و پیدایش جوامع جدید، روابط افراد به دلیل نیازهایی که به یکدیگر پیدا می‌کردند، بیشتر و فشرده تر شد. هر یک از جوامع شیوه‌ی خاصی را برای زندگی برگزیده بود و منافع خاصی را دنبال می‌کرد، ولی دیری نپایید که میان آنها تضاد منافع پیش آمد و م��جر به رویارویی

ادامه مطلب ...
کوچ کردن حضرت ابراهیم به مصر

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سمیح عاطف الزین. مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب. سرزمین کنعان گرفتار بدبختی و قحطی شد و گرانی مواد غذایی شدت یافت، به گونه‌ای که ساکنان آن قادر به ادامه‌ی زندگی نبودند. حضرت ابراهیم (علیه السلام) دوباره آنها را به سوی ایمان دعوت کرد، شاید خداوند فرج خویش را بر آنان نازل کند و از عسرت و سختی نجاتشان دهد، اما آن حضرت دریافت که تلاش او فایده‌ای ندارد. لذا با همسرش، ساره، و دیگر پیروان خود به سرزمین مصر کوچ کرد. حکومت مصر در آن زمان در دست یکی از

ادامه مطلب ...
قرآن همان سبع المثانی است

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سمیح عاطف الزین. مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب. خداوند متعال در آیه 87 سوره حجر می‌فرماید:. ( و به راستی به تو سبع المثانی [سوره فاتحه] و قرآن بزرگ را عطا کردیم. ). مثانی؛ یعنی کل قرآن به این دلیل مثانی نامیده شده است که اخبار، عبرتها و داستانها در‌آن گنجانیده شده است. خداوند متعال آن را با صفت «عظیم» توصیف فرموده است، ‌زیرا تمام احتیاجات دینی انسان را با موجزترین لفظ و بهترین نظم و کاملترین معنا برآورده می‌سازد. خداوند باز در آیه 23 سوره زمر

ادامه مطلب ...
افسون‌ها و تعاویذ (ایران پیش از اسلام)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: ال. سی. کازارتلی (1). L. C. Casartelli. گردآوری و ترجمه‌ی: ابراهیم موسی پور. افسون‌ها و تعاویذ (ایرانیان) (2). هر چند واژه‌ی مغ، نام روحانیان زردشتی (3) عملاً به مثابه‌ی عنوانی کلی برای همه‌ی انواع جادوگری به کار برده شده و نیز در حقیقت امر، بر ساحری و افسونگری و موهومات مشابهی اطلاق گردیده که واقعاً هم در میان ایرانیان باستان یافت می‌شد؛ لیکن ظاهر این است که این مفاهیم، جایگاه وسیعی را در فرهنگ ایران باستان اشغال نکرده اند. (4) از این نظر، ایرانیان در تقابل آشکاری با اقوا

ادامه مطلب ...
ابراهیم و بشارت به اسحاق

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سمیح عاطف الزین. مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب. وقتی حضرت ابراهیم (علیه السلام) در سرزمین فلسطین مستقر شد، لوط از عموی خود جدا شد و به سوی محلی به نام «سدوم و عاموره» رهسپار شد که امروزه در شرق اردن و نزدیک بحر المیّت قرار دارد. این مکان را قرآن مجید «المُؤتَفِکَه» نامیده است. لوط در آن سرزمین به پیامبری مبعوث شد و به دعوت و ارشاد مردم پرداخت. حضرت ابراهیم (علیه السلام) از کار لوط بی‌خبر نبود، زیرا اخبار آن سرزمین مدام به وی می‌رسید. اخباری

ادامه مطلب ...
حضرت ایوب (علیه السلام)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سمیح عاطف الزین. مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب. داستان حضرت ایوب (علیه السلام) از زیباترین و شگفت انگیزترین داستانها درباره‌ی شکیبایی هنگام مصیبت و گرفتاری است و لذا مشهور و فراگیر شده است تا آنجا که عبارت «صبر ایوب» از ضرب‌المثل‌های معروف و متداول میان عموم مردم است. حضرت ایوب (علیه السلام) در سرزمین شام، در «حوران» نزیک حومه‌ی دمشق زندگی می‌کرد و اینک مسجدی به نام آن حضرت در سه کیلومتری دهکده‌ی «نوی» هست که پناهگاه او و همسرش در دوران شدت بیم

ادامه مطلب ...
حضرت یوسف (علیه السلام)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سمیح عاطف الزین. مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب. انسان به هر قله و بلندایی از فصاحت و بلاغت و زیبایی کلام که برسد، محال است چه از نظر گزینش واژه‌ها و چه از نظر معنی و مفهوم، بتواند به گرد قرآن کریم و حتی به روش داستان‌گویی آن برسد. البته، علتش کاملاً روشن است، چون قرآن کتاب آسمانی و کلام خداوند تبارک و تعالی است و همین ویژگی برای نرسیدن فکر و اندیشه‌ی بشری به آن بسنده است. ازاین دیدگاه، زیبایی، ‌شیوایی و طنین داستان حضرت یوسف (علیه السلام) هنگا

ادامه مطلب ...
قصه های قران و مبارزه با خرافات

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سمیح عاطف الزین. مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب. اگر از چند نفر که شاهد واقعه معینی بوده‌اند خواسته شود که مشاهدات خود را از‌آن واقعه بنویسند، قطعاً تصویری که آنها از حادثه ترسیم خواهند کرد، یکسان نخواهد بود و حتماً نوشته‌های آنان به دلیل وجود اختلاف در سطح فکر، شیوه‌ی بیان و تمایلات خاص آنان، با یکدیگر متفاوت خواهد بود، زیرا هر یک از آنها با نگرش خاص خود به واقعه نگاه می‌کند. بنا به دلایلی روشن، قرآن کریم در حد موعظه و پند گرفتن یا ذکر نکته‌ای

ادامه مطلب ...
موسی (علیه السلام) و هارون (علیه السلام)

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: سمیح عاطف الزین. مترجمان: علی چراغی، محمد حسین احمدیار، محمد باقر محبوب القلوب. دیدار یعقوب با پسرش در مصر موجب شد تا بحرانهایی که دامنگیر آن خانواده شده و میان پدر و فرزند جدایی افکنده و غم و اندوه را در دلها بر جای گذاشته بود، به پایان برسد. وقتی برادران یوسف پدر خود را به مصر آوردند تا پدر و فرزند با هم دیدار کنند و دوباره همه در کنار هم باشند،‌ کینه‌ها و غمها از میان رفت و صفا و زیبایی زندگی مجدداً بر روابط خانوادگی حاکم شد. یعقوب در سایه آن آسایش و شادکامی، مدتی زندگی کر

ادامه مطلب ...
افسون در فرهنگ ایرانی و اسلامی

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:. نویسنده: محمود امید سالار (1). افسون (2). واژه‌ی فارسی افسون (دَمَدم، مأخوذ از عربی دَمدمه به معنی اضطراب، همچنین در فارسی و عربی: دعا، تعویذ، حِرز؛ به معنی حفظ و وِرد - قطعه‌ای از قرآن یا افسون‌های مکتوب دیگر - و طلسم از تِلِسمای یونانی)، اصولاً عبارت است از اذکار شفاهی که برای حفاظت از اشخاص یا اشیاء و یا دفع خطرات و آسیب‌های بالقوه‌ای که از ناحیه‌ی نیرویی جادویی محتمل است قرائت می‌شوند، لیکن اکنون این اصطلاح بر تعاویذ مکتوب و حتی جادوی طلسماتی نیز دلالت می‌کند. افرادی که از چگونگی

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه