88 درصد شاغلین صنعتی تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم دارند - تضاد سهم زنان در اشتغال و آموزش عالی

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

88 درصد شاغلین صنعتی تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم دارند - تضاد سهم زنان در اشتغال و آموزش عالی - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، دکتر مسعود نیلی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و مشاور اقتصادی رئیس جمهور صبح امروز در کنفرانس فارغ التحصیلان شریف موضوع موانع توسعه صنعتی در ایران را مطرح کرد و گفت: آیا مسئله در زمینه توسعه صنعتی توسعه نیافتگی است یا انحراف در توسعه؟

وی در ادامه به روند صنعتی شدن دنیا اشاره و به ارائه گزارشی در این زمینه پرداخت.

نیلی به وضعیت صنعتی شدن کشور ایران اشاره کرد و گفت: ما از دهه 40 بود که به صورت جدی به سمت صنعتی شدن حرکت کردیم. در همین زمان بود که دانشگاه شریف، سازمان مدیریت صنعتی را به وجود آمد که این مجموعه ها ماموریت داشتند از نهادهای صنعتی پشتیبانی کنند. به عنوان مثال یکی از اهداف ایجاد دانشگاه شریف این بود که افراد مورد نیاز صنعت را تقویت کند ما در واقع در دهه 40 بالاترین رشد صنعتی را داشتیم و در این سال بود که رشد اقتصادی ما دو رقمی و تورم ما یک رقمی بود. بعد از ورود به دهه 50 بود که تورم ما دو رقمی و رشد اقتصادی ما یک رقمی شد که هنوز هم به همین صورت است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: امروز ما نمی توانیم ادعا کنیم که اقتصاد صنعتی و یک صنعت رقابت پذیر داریم.

وی به درصد شاغلین صنعت اشاره کرد و گفت: 88 درصد شاغلین در صنعت تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم دارند و سهم زنان در اشتغال صنعتی بسیار پایین است این در حالی است که سهم زنان در سیستم آموزش عالی رو به افزایش است.

نیلی افزود: در کشور ما طی 5 دهه گذشته اجزا مورد نیاز برای صنعتی شدن فراهم شده ولی نتوانسته اند به خوبی کنار هم قرار گیرند.

وی یادآور شد: دستیابی به یک وفاق تصویب شده درباره مولفه های عمومی شرط لازم و اساسی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه صنعتی است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: ماشین توسعه الگوی خود را دارد که نمی توان از جایی خرید بلکه باید آن را از دیگران یاد گرفت و الگوی آن را ترسیم کرد. تعیین اهداف بدون توجه به قابلیت های افراد منجر به عدم تحقق اهداف می شود.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه