4 موسسه غیردولتی بعد از 20 سال به دانشگاه ارتقاء یافتند

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

4 موسسه غیردولتی بعد از 20 سال به دانشگاه ارتقاء یافتند - تصویر 1

کارن ابری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، گفت: موسسه آموزش عالی صنعتی سجاد به دانشگاه غیردولتی سجاد، موسسه آموزش عالی خیام به دانشگاه خیام در مشهد و موسسه آموزش عالی محدث نوری در شمال به دانشگاه غیردولتی محدث نوری ارتقاء یافتند.

به گفته این مقام مسئول، موسسه آموزش عالی اشرفی اصفهانی نیز به دانشگاه غیردولتی اشرفی اصفهانی، ارتقاء یافته است.

وی گفت: نامها در این ارتقا تغییر نمی کنند و این 4 موسسه جزء موسسات بسیار قدیمی کشور هستند و 20 سال فعالیت داشتند.

ابری نیا با بیان اینکه بازدیدی از این موسسات به منظور ارائه مجوز ارتقاء به عمل آورده است، علت عدم ارتقاء این موسسات را بعد از 20 سال وزارت علوم دولت قبلی دانست و اظهار داشت: برخی از بخشهای این موسسات حتی از دانشگاههای دولتی مجهزتر هستند و علت عدم ارتقاء این موسسات را باید از مدیران دوره قبل پرسید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه