- معبد لاک پشت - نقد و بررسی شد - داستان‌های غیرشهری‌اش بهتر است

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش نشر و کتاب:

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «معبد لاک پشت» نوشته میترا معینی به عنوان یازدهمین نشست هفت‌شهر قلم، عصر دیروز دوشنبه ۶ مهر در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.

در ابتدای جلسه، نویسنده داستانی از این مجموعه را برای حاضرین خواند. سپس ضحی کاظمی، با تعریف ایدئولوژی از دیدگاه مارکسیسم و آلتوزر، درباره‌ هژمونی غالب در جامعه از دیدگاه گرامشی سخنانی را مطرح کرد و به نگاه جنسیتی در جوامع به عنوان یکی از ساخته های ایدئولوژی اشاره کرد.

وی نقش‌های ساختگی و از پیش تعیین‌شده زن را از دیدگاه هژمونی غالب و آنچه ایدئولوژی برای افراد یک جامعه عادی جلوه می دهد، تعریف کرد و به این نقش‌ها در تک‌تک داستان‌های کتاب «معبد لاک پشت» اشاره کرد.

این نویسنده و منتقد ادبیات داستانی گفت: میترا معینی در مجموعه داستان اولش آینه‌ای مقابل وضعیت موجود در جامعه و به خصوص زنان گرفته است. اما این آینه صرفاً بازتابی شده از آنچه ایدئولوژی حاکم زن را در جامعه تعریف می‌کند. شاید با کمی خلاقیت بیشتر و نه صرفاً انعکاس وضعیت موجود، می‌شود در هژمونی غالب خللی وارد کرد و از آنچه ایدئولوژی برای همه عادی‌سازی کرده، فراتر رفت که در این مجموعه، این اتفاق نیفتاده است.

سخنران دوم این نشست احمد ابوالفتحی بود که صحبت های خود را با تمرکز بر دو موضوع «حال روایی» و «فاش‌گویی مخل» در داستان‌های «معبدلاک‌پشت» آغاز کرد و اکثر داستان‌های این کتاب را از این نظر دچار ضعف دانست. ابوالفتحی با ذکر نکاتی درباره داستان‌های اقلیمی، گفت: نویسنده در داستان‌هایی که از فضاهای شهری خارج می‌شود، به خاطر نوع تصویرپردازی و توصیفی که در آن توانایی دارد توفیق بیشتری دارد و به همین خاطر داستان‌های نیمه دوم مجموعه، و همچنین داستانِ جهیدن روی آب از نیمه اول، تجربه روایی بدیع‌تری را برای خواننده فراهم می‌کنند.

نویسنده مجموعه داستان «پل‌ها»، داستان اول کتاب را بهترین داستان مجموعه از جهت پرداخت و درونمایه دانست و به نویسنده پیشنهاد کرد که مسیری را که در این داستان طی کرده، یعنی برقراری تعادل در همه‌ ارکان داستانی بین فضاهای شهری و فضاهای بومی، در کارهای بعدی خود پی بگیرد.

در ادامه، مصطفی علیزاده که اجرای جلسه را بر عهده داشت، با طرح نکاتی درباره داستان‌های نویسندگان زن، بحث زنانه نویسی و سبک نوشتار زنان را با پرسش از منتقدین جلسه، باز کرد که منتقدین و حاضرین جلسه دراین باره به بحث و گفتگو پرداختند.

جلسات «هفت‌شهر قلم» دوشنبه‌های اول هر ماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود و آثار تازه ادبیات داستانی در آن نقد و بررسی می شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه