- تعمیرات - مهمترین اقدام امسال دانشگاه خوارزمی - نیاز دانشگاه به 5 میلیارد تومان بودجه تجهیزات

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش حوزه و دانشگاه:

 - تعمیرات - مهمترین اقدام امسال دانشگاه خوارزمی - نیاز دانشگاه به 5 میلیارد تومان بودجه تجهیزات - تصویر 1

محمدعلی سبحان اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه خوارزمی از دانشگاه هایی است که سابقه 90 ساله دارد و خیلی قدیمی است بر همین اساس ساختمان ها و خوابگاه های آن بسیار فرسوده بوده و نیاز به تعمیرات اساسی دارد .

وی ادامه داد: حتی برخی از ساختمان های جدید این دانشگاه در استان البرز مانند بلوک های خوابگاهی و ساختمان های آن نیازمند بازسازی و بهسازی است .

رئیس دانشگاه خوارزمی افزود: برای تعمیر و تجهیز ساختمان و بلوک های خوابگاهی این دانشگاه 5 میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده است که در صورت تامین بودجه تعمیر و تجهیز انجام خواهد شد .

وی در خصوص کمبود بودجه این دانشگاه نیز گفت: سال گذشته با کمک دولت بودجه جاری دانشگاه تامین شده و مشکل دانشگاه در این زمینه حل شد اما امسال هنوز تخصیص ها مشخص نشده است .

براساس گزارش مهر، درحال حاضر 26 بلوک خوابگاهی دانشگاه خوارزمی نیازمند بازسازی و بهسازی است قدمت برخی از خوابگاه های آن هم بالای 50 سال است. ساختمان های دانشگاه نیز به دلیل سابقه 90 ساله دچار فرسودگی شده و نیازمند تعمیر، تجهیز و حتی بازسازی است.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه