- تاریخ پیدایش علوم جدید در اروپا - راهی بازار نشر شد

 - تاریخ پیدایش علوم جدید در اروپا - راهی بازار نشر شد - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی، پائولو روسی استاد دانشگاه فلورانس و عضو فرهنگستان ملی تیز بینان ایتالیا بود که در سال 1923 متولد و در سال 2012 درگذشت. این محقق در کتاب پیش‌ رو، بسترهای اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی تحول علوم نوین در میان 2 سده سرنوشت‌ساز از تاریخ اروپا را تشریح کرده است. نویسنده این کتاب را حاصل 40 سال تحقیق و بررسی معرفی کرده است.

نکته‌ای که درباره کتاب «تاریخ پیدایش علوم جدید در اروپا» نوشته شده است، این است که برای فیلسوفان نوشته نشده است و مخاطبان آن در وهله اول، علاقه‌مندان آگاهی از سیر تاریخی اندیشه‌های علوم طبیعی و فلسفی هستند.

«تاریخ پیدایش علوم جدید در اروپا» یکی از 15 کتابی است که طی 20 سال گذشته، 5 ناشر اروپایی در پیوند با یکدیگر تحت عنوان مجموعه «احداث اروپا» منتشر کرده‌اند که در آن، تاریخ اروپا از جنبه‌های مختلف به قلم 15 مورخ برجسته غربی به سرپرستی ژاک لو گوف بررسی شده است.

این کتاب 17 فصل دارد که بعد از مقدمه مترجم و بخش «سرآغاز» درج شده‌اند. بخش «سرآغاز» شامل مطالبی درباره دانش اروپایی، رنسانس و کتاب پیش رو است. عناوین فصول کتاب به ترتیب عبارت است از: موانع، اسرار، مهندسان، دنیای نادیده، دنیای جدید، گالیله، دکارت، جهان‌های بی‌شمار، نظریه‌های مکانیکی، نظریه‌های شیمیایی، نظریه‌های مغناطیسی، قلب و تولیدمثل، زمان و طبیعت، طبقه‌بندی، ابزارها و نظریه‌ها، آکادمی‌ها و نیوتن.

 - تاریخ پیدایش علوم جدید در اروپا - راهی بازار نشر شد - تصویر 2

در قسمتی از این کتاب می‌‌خوانیم:

مارتین لوتر در 1539، در صحبتی سر میز غذا دربار�� «منجمی احمق» به موضع‌گیری می‌پردازد: «این [...] که مدعی حرکت زمین است، اندیشه واژگون کردن بنیاد علم نجوم را در سر می‌پروراند و متون عهد کهن را به چالش می‌کشد، آنجا که یوشع به خورشید فرمان می‌دهد از حرکت بازایستد و نه به زمین.» شش سال بعد از انتشار کتاب اصلی کوپرنیک، فیلیپ ملانشتون در مبانی مقدماتی فیزیک بر این نکته تاکید می‌ورزد که هرکس تصور کند سپهر هشتم و خورشید بر گرد زمین نمی‌چرخند، دست به کاری خطرناک و کفرآمیز زده و علیه راستی و مصالح بشریت قد علم کرده است. کالوین هم بدون اینکه نامی از کوپرنیک به میان آورد، با حرارت تمام به تصریحات انجیل درباره کیهان و کائنات استناد می‌کند.

تاکنون درباره مواضع پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها نسبت به مکتب کوپرنیک بحث‌های فراوانی صورت گرفته است. یکی از روایات بسیار مشهور تاریخی، بر هماوایی بنیانی میان دستگاه حکومتی پاپ و فلاسفه مکتب مدرسی مهر تایید زده است. در 1546، فقط سه سال بعد از مرگ کوپرنیک، جووانی ماریا تولوسانی، از فرقه مسیحی دومینیکیان، در رساله‌اش درباره حقایق کتاب مقدس، که حتی تا 1975 هنوز منتشر نشده بود، به مخالفت با منظومه جدید کوپرنیکی برخاست...

این کتاب با 532 صفحه، شمارگان 500 نسخه و قیمت 24 هزار تومان منتشر شده است.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه