۱۷۸ مقاله به همایش ملی کشت ارگانیک و داروهای گیاهی ارسال شد

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، خدایار همتی در همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی که ظهر چهارشنبه در دانشگاه منابع طبیعی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: اقدامات اولیه برای برگزاری این همایش از پاییز ۹۳ آغاز شد و از ۱۲۷ مقاله پذیرش شده ۷ مقاله به صورت شفاهی و مابقی به صورت پوستری بوده است.

همتی نقطه متمایز این همایش با دیگر همایش های کشت ارگانیک کشور را تخصصی برگزار شدن این همایش عنوان کرد.

وی کشت ارگانیک گیاهان دارویی، استفاده از محرک های غیرشیمیایی در گیاهان دارویی ارگانیک، جنبه های ترویجی و اقتصادی کشت گیاهان دارویی به روش ارگانیک، کاربرد گیاهان دارویی ارگانیک در صنایع غذایی و علوم دام و آبزیان، تکثیر و ریز ازدیادی گیاهان دارویی، مدیریت آفات و بیماری های گیاهان دارویی در کشت ارگانیک و تغذیه گیاهان دارویی با کودهای آلی و زیستی و پسماند فاضلاب شهری را از جمله محورهای برگزاری این همایش عنوان کرد.

۴۰۰ گونه گیاه دارویی در گلستان شناسایی شده است

همتی افزود: به دلیل تنوع اقلیمی استان گلستان پوشش گیاهی آن نیز بسیار متنوع است و تاکنون ۴۰۰ گونه گیاه دارویی در استان شناسایی شده است و ما روی ۲۲ گونه گیاه دارویی به صورت تخصصی تر در حال مطالعه هستیم.

معاون پژوهشی دانشگاه منابع طبیعی استان هم در این جلسه با اشاره به ویژگی های دانشگاه کارآفرین در این دوره گفت: ارائه تحقیقات کاربردی و تقاضا محور، ارتباط قوی با صنعت و توسعه مراکز علمی و فناوری در دانشگاه ها و ارائه شدن آموزش های دانشگاه ها به سمت علمی و کاربردی تر شدن از جمله ویژگی های دانشگاه های کارآفرین است.

دانشگاه منابع طبیعی میزبان همایش ملی کارآفرینی

محمد هادی معیری نژاد با بیان این که دانشگاه منابع طبیعی از دانشگاه های با سابقه و طراز اول کشور است گفت: ۲۷ آبان سال جاری همنشینی ملی با حضور دانشمندان و اساتید کارآفرین کشور در زمینه توسعه کارآفرینی دردانشگاه منابع طبیعی انجام می شود.

وی بیان کرد: دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته گیاهان دارویی با بازار و جامعه ارتباط خوبی دارند و امیدوار هستبیم در این زمینه الگویی برای دیگر رشته ها باشند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه