گزارش عملکرد یکساله پاسخگویی به شکایات وزارت علوم منتشر شد

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

گزارش عملکرد یکساله پاسخگویی به شکایات وزارت علوم منتشر شد - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور استقرار و اجرای کامل ضوابط، مقررات و کشف نارسائی ها و پاسخگویی صحیح و قانونمند به متقاضیان، کوشیده است تا با ایجاد ارتباط سازنده بین طرفین دعوی و رفع مشکلات و موانع پیش روی افراد به وظایف سازمانی و قانونی خود عمل کند.

بر اساس ساختار تشکیلاتی مصوب این وزارتخانه، اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات با دارا بودن دو گروه کاری تحت عناوین گروه بازرسی و گروه پاسخگویی به شکایات، مسولیت رسیدگی به درخواستها و شکایات واصله از ستاد وزارتخانه، دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، پژوهشگاهها و سایر مراکز و سازمانهای تابعه را عهده دار شده است.

یک گزارش آماری از کل مکاتبات صورت گرفته در یکسال گذشته بر اساس مراجع ورودی این گزارشها یعنی ریاست جمهوری، مراجعه حضوری، سازمان بازرسی، دفتر مقام معظم رهبری تهیه شد.

این گزارش در سه قسمت اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، دانشجویان و کارکنان تهیه شده است.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه