کتاب - ارتباط شناسی - به چاپ پانزدهم رسید

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش نشر و کتاب:

به گزارش جوان ایرانی، «ارتباط شناسی» از جمله کتاب های مرجع و مهم در زمینه علوم ارتباطات است که سال ها به عنوان مرجع برای دانشجویان علوم ارتباطات قابل استفاده بوده است.

این اثر نخستین اثر فارسی تخصصی در مورد ارتباطات انسانی است. این کتاب مطالعه بسیار وسیعی در زمینه فراگرد ارتباط، به ویژه مدل های گوناگون آن است. مدل هایی که در دوره پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای غربی و مخصوصا ایالات متحده آمریکا، پدید آمده اند.

نویسنده برای شناخت فراگرد ارتباط و ارزیابی بعضی از این مدل ها یا جنبه هایی از آنها بررسی های شخصی جدیدی نیز انجام داده است و ضمن مطالعات مقایسه ای مدل های گوناگون ارتباطی و یادآوری نقطه ضعف های بسیاری از آنها، به نتیجه گیری های مستقل علمی پرداخته است.

نویسنده در این کتاب کوشیده است از یک سو براساس پژوهش های میدانی خویش، تعریفی از ارتباط به دست دهد و از سوی دیگر با توجه به این تعریف، مدل ویژه ای از ارتباط ارائه کند که بر معنی استوار باشد. موفقیت مهم مولف در آن است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مدل های ارتباطی که در چند دهه اخیر از طرف متخصصان و محققان ارتباطات غربی ارائه شده اند، خود تعریف و مدل ویژه ای از ارتباط را در بخش پنجم کتاب ارائه کرده است.

این اثر که به ارتباطات انسانی (میان فردی، گروهی، جمعی) می­ پردازد غیر از کتابنامه، واژه نامه، موضوع نامه و نامنامه از ۸ فصل تشکیل شده است. دو مقدمه از پرفسور حمید مولانا و مرحوم پروفسور کاظم معتمدنژاد در ابتدای کتاب از مطالب مهم این اثر است که در آن مولانا درباره واژه و مفهوم ارتباطات مطالبی نوشته است و پروفسور معتمدنژاد نیز سیری در تحول مطالعات ارتباطی را مورد مطالعه قرار داده است. مطالب فشرده ای از بخش های مختلف کتاب نیز در پایان آن، به زبان انگلیسی درج شده است.

انتشارات سروش چاپ پانزدهم این اثر را در ۶۰۰ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۲۰ هزار تومان عرضه کرده است.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه