کتاب اول - تاریخ هرودوت - منتشر شد

کتاب اول - تاریخ هرودوت - منتشر شد - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی، این کتاب از مجموعه «هزاره های دنیای باستان» منتشر شده است که برگزیده ترین آثار پژوهشگران، محققان و ایران شناسان داخلی و خارجی را در حوزه مطالعات تاریخ و تمدن ایران باستان و دیگر سرزمین ها شامل می شود.

تاریخ هرودوت، یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی یونان در حوزه پژوهش های تاریخ ماد و تاریخ نخستین پادشاهان هخامنشی است که از دیرباز در کانون توجه دانشمندان و محققان بوده است. این اثر از زبان یونانی کهن به بیشتر زبانهای دنیا و از سده نوزدهم میلادی به بعد، به تمام زبانهای اروپایی ترجمه شده است.

نخستین ترجمه فارسی تاریخ هرودوت، اثری است به چاپ سنگی که زیرنظر محمدحسن خان اعتماد السلطنه، وزیر انطباعات دولت ناصری، به اختصار انجام گرفت و سپس مشیرالدوله پیرنیا نیز در کتاب «تاریخ ایران باستان» خود بخش هایی از آن را ترجمه کرد.

«تاریخ هرودوت» (مادها و هخامنشیان تا فرجام کوروش کبیر) اولین مجلد از مجموعه ده جلدی تاریخ هرودوت است که در نشر کتاب پارسه منتشر خواهد شد. 9 جلد نخست آن، ترجمه کتابهای 9گانه هرودوت همراه با پی نوشت ها، ضمائم، تعلیقات، نقشه ها و تصاویر مرتبط با هر یک از کتابها و جلد آخر «کارنامه، زندگی و زمانه هرودوت» و نقدی بر تواریخ وی و نگاه پژوهشگران و متخصصان به آن خواهد بود.

در ترجمه کتاب اول (کلیو) از پنج متن فرانسوی و انگلیسی بهره گرفته شده است. «کلیو» (ایزدبانوی تاریخ) کهن ترین اثری است که درباره ایران، پادشاهان ماد و زندگی و زمانه کوروش بنیانگزار شاهنشاهی هخامنشی به یادگار مانده است.

این اثر با ترجمه دکتر اسماعیل سنگاری عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در 256 صفحه با جلد گالینگور در بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه