کتابخانه سازی در مناطق روستایی مازندران صورت گیرد

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش نشر و کتاب:

به گزارش جوان ایرانی، عليرضا يونسی رستمی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد عالی نخستين جشنواره خيرين كتابخانه ساز مازندران با اشاره به اين كه لذت تحقق و گسترش امر خطير و حياتی كتاب خوانی كه دانايی، فضيلت و آگاهی را در جامعه منتشر مي كند، پايان ناپذير است، بيان داشت: لذت های مادي تمام شدنی است و لذات روحانی و عقلانی سيری ناپذير و ارضا ناشدنی است.

يونسی، با بيان اين كه گوهر عقل، انسان را به فلاح و رستگاری می رساند و احساس كاميابی مطلق را در او به وجود مي آورد، عنوان کرد: لذت عقلانی، لذتی پايدار است كه منجر به علم، دانايی و معرفت به خداوند مي شود.

وي از جمله راه های دستيابی به دانايی را كتاب عنوان کرد و ياد آور شد: هر آنكس كه در مسير دانش افزايی جامعه ايفای نقش كند، در بهترين مسيرها قرار دارد.

رئيس ستاد عالی نخستين جشنواره خيرين كتابخانه ساز مازندران، خاطر نشان کرد: اساسي ترين ماموريت مسوولين، اهتمام در گسترش علم است كه نيل به آن از طريق كتاب و كتاب خواني ميسر می گردد و خانواده ها بايد در كنار سبد غذايي جسم، سبدی هم براي تغذيه جان و روح خود داشته باشند.

معاون استاندار با اشاره به اين كه گام نهادن در مسير گسترش كتاب و كتاب خوانی از شريف ترين و پسنديده ترين كارهاست كه با فطرت آدمی سازگار است، تصريح كرد: خيرين كتابخانه ساز، پيشگامان عرصه آگاهی افزايی جامعه هستند.

وي با تاكيد بر ضرورت كتابخانه سازي در مناطق روستايی و تدوين سازو كاری در اين خصوص، افزود: لازم است در اين راستا سياستی مدون تبيين شود و فرمانداران با جديت پای كار بيايند.

يونسی، با بيان اين كه بايد با انجام كار دقيق فرهنگی، رواني و تبليغی متناسب با ذائقه جامعه، مردم را به كتاب خواني و گسترش آن تشويق كرد، اظهار داشت: استانداري با تمام ظرفيت و توان از هرگونه اقدام كه موجبات افزايش فضيلت و دانايی در جامعه را فراهم مي كند، حمايت می کند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه