به یاد داشته باشید که اگر احساس افسردگی در شما طول کشیده باشید باید حتما به پزشک مراجعه کنید .اگر احساس افسردگی میکنید و یا موضوعی رنجتان میدهد تنها نمانید.یک دوست صمیمی و یا یک هم صحبت پیدا کنید و با او گپ بزنید .سعی کنید از احساساتتان حرف بزنید تا کمتر احساس تنهایی بکنید […]

چند راهکار جدید برای مقابله با افسردگی

به یاد داشته باشید که

اگر احساسافسردگیدر شما طول کشیده باشید

باید حتما به پزشک مراجعه کنید

.اگر احساس افسردگی میکنید

و یا موضوعی رنجتان میدهد

تنها نمانید.یک دوست صمیمی و

یا یک هم صحبت پیدا کنید

و با او گپ بزنید

.سعی کنید از احساساتتان حرف بزنید

تا کمتر احساس تنهایی بکنید

.صحبت کردن با متخصص

بهترین کمک برای شما است

.از خانه بیرون بروید

و تفریح کنید.

به طور منظم ورزش کنید

تا هورمونهای سرخوشی آزاد شوند

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه