پیشنهاد میکنیم این نکته را به دقت خوانده و عملی کنید به دنبال الگویی مناسب برای خود باشید البته این الگو باید از ضریب اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشد سعی کنید پس از شناسایی و آشنایی با چنین افرادی از آنها یاد بگیرید که چگونه خود و درونتان را مطمئن سازید از آن گذشته […]

چرا میگوییم اعتماد به نفس داشته باشید

پیشنهاد میکنیم

این نکته را به دقت خوانده و عملی کنید

به دنبال الگویی مناسب برای خود باشید

البته این الگو باید از ضریب اعتماد به نفسبالایی

برخوردار باشد

سعی کنید پس از شناسایی و آشنایی با چنین افرادی

از آنها یاد بگیرید

که چگونه خود و درونتان را مطمئن سازید

از آن گذشته تلاش کنید و جست و جو کنید

تا بفهمید که این افراد چه کارهایی انجام داده اند

که به این سطح بالا از اعتماد به نفس دست پیدا کرده اند

سعی کنید از آنها بیشتر یاد بگیرید

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه