چاپ کتاب - نگاره های گرمابه - به دو زبان فارسی و انگلیسی در اصفهان

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش نشر و کتاب:

به گزارش جوان ایرانی، کتاب «نگاره های گرمابه (فرهنگ رفتاری و معماری گرمابه در نگاره های قرن ۹ تا ۱۲ قمری)» به تازگی به اهتمام موزه حمام علی قلی آقا اصفهان چاپ شده است. کتابی که گرمابه، موضوع مشترک ۲۳ نگاره ای است که در آن بررسی شده اند.

‌مدیر حمام موزه علی قلی آقا اصفهان درباره این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همکاران پژوهشی این کتاب، محمد علی سیاحیان، رسول معرک نژاد و محمد عیدی بوده اند و ۲۳ نگاره ایرانی که موضوع همه آن ها حمام بوده، از چند جنبه در این کتاب بررسی شده اند.

محمد علی صرامی اظهار داشت: جنبه نخست، بررسی رابطه متن ادبی و نگاره است و این که چه اتفاقی می افتد که در طی آن، متن ادبی به نگاره تبدیل می شود که این موضوع در مقاله «بینامتنیت نگاره های گرمابه» رسول معرک نژاد بررسی شده است.

وی افزود: مقاله دیگر این کتاب «ساختار شکست، معماری، مشاغل و ابزار گرمابه در نگاره ها» نوشته محمد علی سیاحیان است که به بررسی فضاهای معماری گرمابه براساس مینیاتورها می پردازد و مشاغل، وسایل و رفتارهای ویژه گرمابه را معرفی می کند.

صرامی بیان داشت: این کتاب به دو زبان انگلیسی و فارسی در ۹۰ صفحه به همت انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان چاپ و ۲۳ نگاره با کیفیت بالا در آن وجود دارد. گروه ترجمه آن هم محمد علی صرامی، میثم یزدی، ماندانا کیهان فر، لادن عبد و فیروزه اکبری هستند.

وی ادامه داد: برخی مطالب کتاب به زبان انگلیسی ترجمه شده و به دلیل این که از میان ۲۳ نگاره با موضوع گرمابه، ۲۱ نگاره خارج از کشور نگهداری می شوند، منابع اطلاعاتی درباره آن ها به زبان های انگلیسی، فرانسوی و روسی بود و در نتیجه باید این منابع را به زبان فارس�� ترجمه می کردیم.

صرامی بیان داشت: رویکرد تحلیل این نگاره ها در این کتاب، معماری محور است و به فرهنگ رفتاری و معماری گرمابه در نگاره های ۹ تا ۱۲ پرداخته ایم. رسول معرک نژاد با رویکرد بینامتنیت به تحلیل این نگاره ها پرداخته، محمد عیدی متن های نسخه های گرمابه را مقابله گری کرده و محمد علی سیاحیان هم به تحلیل نگاره های گرمابه پرداخته است.

صرامی اظهار داشت: این کتاب با دوهزار تیراژ چاپ شده و مرکز پخش آن فعلا انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری و موزه حمام علی قلی آقا است، ولی به زودی کتاب وارد بازار هم خواهد شد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه