پرواز - پروانه چینی - در قفسه نمایشنامه کتابفروشی‌ها

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش نشر و کتاب:

پرواز - پروانه چینی - در قفسه نمایشنامه کتابفروشی‌ها - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی، این کتاب که به عنوان هشتاد و پنجمین عنوان مجموعه «نمایشنامه‌های برتر جهان» منتشر می‌‌شود،‌ 3 نمایشنامه‌ از مِمِت بایدور، عدالت آقااوغلو و مینه اولجه را شامل می‌شود. عنوان این نمایشنامه‌ها به ترتیب نام نویسندگانشان نیز به این ترتیب است: «پروانه چینی»، «خروج» و «دیروز، امروز، فردا».

هر 3 نمایشنامه این کتاب تک‌پرده‌ای هستند و در کتاب پیش از هر نمایشنامه، توضیحاتی درباره نویسنده آن ارائه شده است. شخصیت‌های نمایش «پروانه چینی» به این ترتیب هستند: ملوان، مکانیک، زن و گارسون.

شخصیت‌های نمایش «خروج» نیز به این ترتیب‌اند: دختر و پدر. شخصیت‌های نمایش «دیروز، امروز، فردا» هم دو مرد و یک زن هستند که به ترتیب عبارت‌اند از دیروز (مردی شصت‌ساله)، امروز (مردی چهل‌ساله) و فردا (زنی سی ساله).

پرواز - پروانه چینی - در قفسه نمایشنامه کتابفروشی‌ها - تصویر 2

در قسمتی از نمایشنامه «پروانه چینی» می‌خوانیم:

گارسون: خانوم‌ها آقایون؟! امشب صورت‌حساب رو من پرداخت می‌کنم.

مکانیک: یه نوشیدنی.

گارسون: همین الان آقا.

زن: صبحی که اولین سیلی رو بهش زدی...

ملوان: اول اون... منو زد.

مکانیک: آخ! ولی ژنرال عزیز، این اصلا مهم نیست.

ملوان: چی؟

مکانیک: این‌که کی اول زده...[ناگهان] این مشکل ربطی به اول و دوم نداره. اول اون زد. اول من زدم!

ملوان: می‌فهمم، ولی...

مکانیک: آدما واسه زدن منتظر دلیل نمی‌مونن. گاردتو باید باز کنی، مشتو خوردی. بعدش یک... دو... سه...

ملوان: نه، نه. اون‌طوری نشد. بهش...

زن: به کی؟

ملوان: به جنی گفتم: «دوسِت دارم.» داشتیم صبونه می‌خوردیم. توی فنجون قهوه‌م دو تا قند انداخت و با یه قاشق همش زد. به من نه به قهوه نگاه می‌کرد. موهاش به هم ریخته بود. گفتم: «دوست دارم.» زل زد تو چشمام و خندید. بعدش یه سیلی زد تو گوشم.

این کتاب با 88 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه و قیمت 5 هزار و 500 تومان منتشر شده است.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه