ورود وزارت علوم به برنامه ششم توسعه - نقش پر رنگ علم و فناوری در برنامه

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش حوزه و دانشگاه:

ورود وزارت علوم به برنامه ششم توسعه - نقش پر رنگ علم و فناوری در برنامه - تصویر 1

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار با اشاره به ورود وزارت علوم به برنامه ششم توسعه، اظهار داشت: وزارت علوم در نظر دارد یک سازمان اجرایی شامل شورای راهبردی و یک کارگروه تشکیل دهد و از نظرات فرهنگستانها، انجمن های علمی، مرکز پژوهشهای مجلس، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم همچنین هر دستگاهی که در حوزه علم و فناوری فعالیت دارد، بهره مند شود.

وی همچنین از عضویت معاونان و برخی از مدیرکل های این وزارتخانه در این سازمان اجرایی خبر داد.

معاون حقوقی وزارت علوم خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت برنامه ششم توسعه در حوزه های اقتصادی، علمی و فرهنگی که مد نظر مقام معظم رهبری است، نقش وزارت علوم در زمینه های علمی فناوری بسیار پر رنگ و تاثیر گذار است.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه