ورود جدی اساتید دانشگاه علامه به مباحث فرهنگی - امتیاز ارتقا به اساتید فعال

ورود جدی اساتید دانشگاه علامه به مباحث فرهنگی - امتیاز ارتقا به اساتید فعال - تصویر 1

دکتر غلامرضا ذکیانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه علامه طباطبایی در سال جاری هم در بخش فرهنگی و حتی اقتصاد عزم جهادی دارد.

وی ادامه داد : موضوع اصلی این است که قصد داریم از همکاری اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در برنامه های فرهنگی استفاده کنیم.

معاون فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در سال های گذشته مهمترین کاستی دانشگاهها در برنامه های فرهنگی، عدم استفاده مطلوب از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید بوده است، افزود: ما برای اینکه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید را وارد این برنامه های فرهنگی کنیم باید باز تعرفی از برنامه های فرهنگی داشته باشیم، باز تعریفی که از سطوح قشری، ابتدایی و متنازل که سبب شده افراد کارشناس و علمی طرد شوند، خودداری کنیم.

وی یاداورشد: ما در دانشگاه علامه برنامه های جدیدی را در بخش فرهنگی با همکاری اساتید آغاز کرده ایم که از مهر ماه شاهد آن خواهید بود برنامه ما این است که از 400 نفر عضو هیات علمی دانشگاه حداقل 100 نفر و از بیش از 5 هزار نفر دانشجویان تحصیلات تکمیلی حداقل دو هزار نفر وارد مباحث فرهنگی شوند و این مساله باعث می شود خود به خود سطح مباحث فرهنگی ارتقا یافته و مباحث علمی جهادی تحقق یابد.

ذکیانی افزود: درحال حاضر همکاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی در بخش های فرهنگی نسبت به دانشجویان کارشناسی بسیارکم است و ما قصد داریم این میزان را در اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی افزایش دهیم.

وی به امتیازاتی که اساتید با فعالیت های فرهنگی بدست می آورند اشاره کرد و گفت: در ارتقاء اعضای هیات علمی فعالیت های فرهنگی موثر است همچنین هر نوع فعالیت اساتید بخش فرهنگی از جمله کانون‌ها، انجمن های علمی و حتی آموزش فوق برنامه امتیاز فرهنگی تلقی می شود.

معاون فرهنگی دانشگاه علامه افزود: از روش های دیگری که برای حضور اساتید دربرنامه های فرهنگی پیش بینی کرده ایم این است که پژوهش هایی را در رابطه با نیازهای فرهنگی نهادهایی مانند وزارت ورزش، رسانه ملی، دادگاه‌ها، نیروی انتظامی و مباحث دیگر تعریف می کنیم و بعد با سازمان ها و نهادهای مذکور ارتباط برقرار کرده و بودجه ها را از آن طریق جذب می کنیم.

وی ادامه داد: بعد از جذب بودجه، پروژه های فرهنگی و علمی تعریف می کنیم که قاعدتا در راس آن باید اساتید حضور داشته باشند بدین روش اساتید وارد مباحث کاربردی شده و هم تامین مالی می شوند و هم نیاز جامعه را برطرف می کنند و هم دانشجویان تحصیلات تکمیلی را وارد کار می کنند و به این ترتیب به صورت میان مدت شاهد یک حرکت جهادی خواهیم بود.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه