همکاری دانشگاه علوم بهزیستی با کمیته امداد برای حل معضلات اجتماعی

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

همکاری دانشگاه علوم بهزیستی با کمیته امداد برای حل معضلات اجتماعی - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، این تصمیم، در نشستی با حضور سرپرستان این دانشگاه و کمیته امداد و همچنین معاونان و مدیران آنان در ساختمان مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) اتخاذ شد.

مقرر شد تا کارگروههای تخصصی با دستورکار پیرامون موضوع های برگرفته از معضلات اجتماعی و آسیب های جسمی و روانی در جامعه ، متشکل از اساتید و محققان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با کارشناسان و مدیران بخش های گوناگون کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل شود تا بتوانند با همکاری یکدیگر ، به شناسایی علل و عوامل معضلات اجتماعی و راهکارهای علمی و عملی آنها برسند.

با توجه به ماهیت کار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در زمینه سه محور سلامت جسمی (توانبخشی) ، روانی و اجتماعی در جامعه ، کمیته امداد امام (ره) می تواند بهره لازم را از امکانات و پتانسیل علمی و مطالعاتی این دانشگاه ، برای پیشبرد اهداف خود همگام با افزایش جمعیت و چالش های پیش رو ، ببرد.

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ضمن تربیت نیروی متخصص در رشته های مختلف توانبخشی و رفاه اجتماعی ، براساس ابلاغ وزیر بهداشت ، دارای جایگاه مرجعیت علمی در رشته های اختصاصی یادشده ، رصد کننده وضعیت معضلات اجتماعی و هماهنگ کننده بخش های سیاستگذار، برنامه ریز و مجری راهکارها است.

از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز با توجه به ارتباط مستقیم با اقشار مختلف محرومان و نیازمندان جامعه می تواند فرصت های مطالعاتی و پژوهشی را برای محققان و دانش پژوهان رشته های توانبخشی و رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی فراهم کند.

در این نشست ، مقرر شد تا دو طرف با تشکیل کارگروههای تخصصی برای بررسی هریک از معضلات اجتماعی و تدوین برنامه کوتاه مدت ، همکاری های علمی و عملی خود را آغاز کنند.

در همین زمینه دکتر محمدتقی جغتایی سرپرست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: کمیته امداد امام (ره) می تواند یکی از شرکای اصلی رصد آسیب های اجتماعی در کشور باشد و همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با این نهاد در تولید علم (طراحی و اجرا)، امکانپذیر است.

در این نشست دکتر حسین ملک افضلی از بنیانگذاران شبکه بهداشت و درمان در کشور، مشاور و راهنمای علمی و اجرایی دانشگاه علوم بهزیستی افزود: رصد، نظریه پردازی و آینده نگری ، یک زنجیره پیشگیری از آسیب ها را ایجاد می کند تا مداخلات موثری صورت بگیرد .

حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز یادآور شد: ما امیدواریم بتوانیم در حیطه توانمندسازی و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در حیطه توانبخشی محرومان ، آسیب دیدگان یا نیازمندان در شرف آسیب ، با یکدیگر همکاری منسجمی داشته باشیم.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه