همایش ملی به شهادت سکوت؛ اشغال ایران و کشتار مردم در جنگ جهانی اول

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

به گزارزش خبرگزاری مهر، همایش ملی «به شهادت سکوت؛ اشغال ایران و کشتار مردم در جنگ جهانی اول» به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران و با همکاری موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، گروه تاریخ دانشگاه تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، مرکز اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و دفتر ادبیات انقلاب حوزه هنری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار می شود.

محورهای همایش در چند بخش ارائه شده است.

محور اول:

شامل مقایسه مقاطع مختلف تاریخ ایران در مواجهه با تهدیدات بزرگ ملی و تبیین علل قدرت امروزی کشور

مقایسه رویکرد مردم و دولت ایران در مقابله با جنگ تحمیلی و جنگ جهانی اول

مقایسه رویکرد مردم و دولت ایران در مقابله با تحریم و قحطی حاصل از جنگ جهانی اول و تحریمهای تحمیلی از ابتدای انقلاب اسلامی تا به حال

بازشناسی علل قدرت یابی ایران در مواجهه با تهدید های نرم و سخت وارده در مطالعه دو مقطع تاریخی جنگ جهانی اول و سال های پس از انقلاب اسلامی

محور دوم:

نتایج سیاسی تاریخی حاصل از اشغال ایران در جنگ جهانی اول در بعد داخلی و منطقه ای

مطالعه چگونگی روی کار آمدن رجالی چون وثوق الدوله عاقد قرارداد ۱۹۱۹، در کلیه ولایات ایران

مطالعه مراحل اشغال ایران تا خروج نیروهای بیگانه و کودتای سیاه

مطالعه چگونگی تغییر دولت و سپس سلطنت در ایران پس از اشغال

مطالعه نقش تحولات حاصل از جنگ جهانی اول و قحطی در سرانجام نهضت مشروطیت ایران

مطالعه آثار منطقه ای و جهانی اشغال و کشتار مردم ایران در جنگ جهانی اول

محور سوم:

بازشناسی جامع علل کشتار بزرگ مردم ایران در جنگ جهانی اول.

زمینه های داخلی ایجاد قحطی؛ حکام وقت، نا امنی، احتکار، خشکسالی و سایر موارد.

اقدامات قشون انگلستان و روسیه؛ همچون خرید وسیع غلات و آذوقه، صادرات غلات، تحریم واردات آذوقه به ایران، عدم استرداد عایدات فروش نفت، عدم استرداد عایدات گمرکات و سایر موارد.

نقش قراردادهای موجود و منعقد شده بین ایران و کشورهای اشغالگر در تضعیف ایران و تشدید نا امنی و قحطی.

نقش هرج و مرج و اغتششات در دامن زدن به قحطی و تثبیت قدرت استعماری انگلستان.

نقش شبکه مزدوران دول استعمارگر و حکام دست نشانده در تشدید وقایع.

محور چهارم:

مطالعه ابعاد، وسعت و میزان فراگیری جنگ، کشتار و قحطی.

چگونگی اشغال خاک ایران توسط قدرت های وقت.

میزان گسترش قحطی، دامنه زمانی و تبعات آن در استانهای مختلف کشور.

چگونگی قدرت یابی پلیس جنوب و حضور نظامی انگلستان در ایران.

محور پنجم:

مطالعه اقدامات اصلاحی حکومت و نیروهای داخلی و علل عدم نتیجه دادن آنها.

مطالعه نقش روحانیت در بسیج مردم و اقدامات خیریه.

مطالعه اقدامات میرزا کوچک خان جنگلی و حکومت جنگل.

مطالعه اقدامات کابینه ها برای مقابله با اشغال ایران.

مطالعه اقدامات نهادهای خیریه تشکیل شده یا موجود برای مقابله با قحطی.

محور ششم:

مطالعه ابعاد حقوقی اشغال ایران و کشتار حاصل از آن.

مطالعه پرونده ناتمام شکایت ایران به ژنو

مطالعه چگونگی از سرگیری پیگیری حقوق از دست رفته مردم ایران در جنگ جهانی اول

مطالعه میزان غرامت پرداختی به دول آسیب دیده در جنگ جهانی اول و محاسبه سهم پرداخت نشده ایران

محور هفتم:

مطالعات اسنادی و مدارک آرشیوی موجود در رابطه با کلیه محورها.

مطالعه در رابطه با صحت و اعتبار اسناد منتشره در رابطه با وقایع جنگ جهانی اول در ایران.

به گزارش مهر آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات به این همایش ۲۸ بهمن ماه و اصل مقالات ۲۸ اسفند ماه است. مقلات برگزیده ضمن تقدیر در همایش در نشریات معتبر علمی چاپ می گردند، علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش http://shahadatehsokout.ir مراجعه کنند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه