خجالت و انکار نیمۀ تاریک ما را تقویت می کنند. اگر ضعف ها و کاستی ها و اشتباهات خود را به عنوان بخشی طبیعی، از بشر بودنمان می پذیرفتیم،

چرا آدم های خوب کارهای بد میکنند؟

هماهنگی روح و جسم
خجالت و انکار نیمۀ تاریک ما را تقویت می کنند.
اگر ضعف ها و کاستی ها و اشتباهات خود را به عنوان بخشی طبیعی، از بشر بودنمان می پذیرفتیم،
هنگام رویارویی با وسوسه های که نمی دانیم در برابر آنها چه کنیم، در خواست کمک می کردیم.
آنگاه می توانستیم تشخیص دهیم این هوس های تاریک، مانند میل به برقراری رابطه جنسی با کسانی غیر همسر، برداشتن پولی که متعلق به ما نیست، دروغ گفتن به منظور برخورداری از موقعیت بهتر، بخشی طبیعی از بشر بودن ماست که نیاز به به درک و پذیرفته شدن دارد.
اما از آنجا که این امیال کشف و بررسی نشده باقی می مانند، در خجالت و انکار پیچیده و در تاریکی پنهان می شوند.
در آنجا خودِ تاریک ما، یعنی هر یک از جنبه های ناخواسته و انکار شدۀ وجودمان، به اندازه ای نیرو جمع می کند که سرانجام، فوران آن گریز ناپذیر می شود.
هر جنبه ای که در خود انکار کرده ایم، هر فکر و احساسی که آن را اشتباه و غیر قابل قبول دانسته ایم، سرانجام در زندگی ما رخ می نماید.
به خودتان برای میل به تغییر تبریک بگویید.
آگاهی قادر است بر محدوترین محدوده ها غلبه کند.
زیرا هر محدوده ای فقط از آگاهی تشکیل یافته که تصمیم گرفته به جای کوچک شدن، گسترده شود.
شما از بدنت تان به خاطر صداقتش قدردانی می کنید.
وقتی ذهن تان درخشیدن روح شما را نمی پذیرد، بدن تان این اجازه را می دهد. شما با بدن خود ارتباط برقرار می کنید، و هر ارتباطی، هرچقدر کوچک، شما را به روح تان به عنوان سطحی از حیات که در آن می توانید به طور دائم و با راحتی ساکن شوید، نزدیک تر می کند.
شما واحد انرژی داینامیک در یک واحد انرژی بی نهایت بنام خدا هستید
اکنون که به عصری جدید با قوانین معنوی فیزیک کوانتوم وارد شده ایم، لازم است که به شیوه جدیدی درباره خودمان بیاندیشیم.
همه چیز انرژی است. ما انرژی هستیم. در حقیقت ما واحدهای الهی از انرژی هستیم که زندگی و حرکت می کنیم و درون یک واحد بی نهایت از انرژی به نام خدا قرار داریم.
ذهن خدای خالق اقیانوس کوانتومی را خلق کرده است که بی نهایت است، اقیانوس هوشمند انرژی. دراین جاست که روح هر کدام از ما از ذهن خدا جرقه می زند تا واقعیت فیزیکی ما خلق گردد.
چرا ما به عنوان روح لازم است که به واقعیت فیزیکی تبدیل شویم؟ چون واقعیت فیزیکی اقیانوس کوانتومی جایی است که برای رشد درونی لازم است زندگی را تجربه کنیم.
روح شما می تواند وظیفه یک پزشک ماهر را برعهده بگیرد، زیرا نقطه اتصال شما و جهان هستی قرار دارد.

هماهنگی روح و جسم
شاید شما هم بتوانید به آنجا بروید.
راز در این است که قلب خود را بگشایید.
هرگز نمی دانید موفقیت بعدی کی فرامی رسد.
در گشوده می گردد و از آن لحظه به بعد زندگی شما دگرگون می شود.

گرداوری شده توسط تهران ۹۸

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه