هم‌اندیشی دانشجویان استعداد درخشان علوم پزشكی برگزار می شود

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، در این نشست بیش از سیصد نفر از دانشجویان استعداد درخشان و مسئولین دفاتر استعداد درخشان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور حضور دارند.

این نشست پنجشنبه ۱۱ تیرماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهد بود و دانشجویان می توانند پرسش های خود را با مدیران ارشد معاونت آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مطرح کنند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه