هجدهمین اجلاس اتحادیه دانشگاههای دولتی حاشیه دریای خزر

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

هجدهمین اجلاس اتحادیه دانشگاههای دولتی حاشیه دریای خزر

هجدهمین اجلاس اتحادیه دانشگاههای دولتی حاشیه دریای خزر صبح امروز چهارشنبه در دانشگاه نوشیروانی بابل برگزار شد

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه