نظر جالب مشهدی‌ها درباره آزادی بیان در مطبوعات

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش نشر و کتاب:

نظر جالب مشهدی‌ها درباره آزادی بیان در مطبوعات - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی، نتایج پژوهشی که مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی و با نظرسنجی از 707 نفر شهروند مشهدی درباره میزان و الگوی مصرف مطبوعات در اسفند ماه سال 1392 از 50.6 درصد از زنان و 49.4 درصد از مردان ساکن در شهر مشهد انجام داده، نشان می‌دهد که میزان استفاده و اعتماد پاسخگویان از مطبوعات، بعد از صداوسیما و اعضای خانواده و اطرافیان در مقام سوم قرار داشته ولی اعتماد آنها به مطبوعات بعد از صداوسیما در جایگاه دوم است که مهمترین شیوه دسترسی آنها به مطبوعات هم از طریق کیوسک‌های روزنامه فروشی است. میزان مطالعه روزنامه در میان خوانندگان آنها 32.4 دقیقه در شبانه‌روز و در رابطه با مجلات هم این رقم به 33.2 دقیقه می‌رسد. بیشترین روزنامه‌ مورد مطالعه آنها با رقم بالایی روزنامه خراسان و در میان مجلات هم می‌توان به مجله خانواده اشاره داشت.

مهمترین معیار پاسخگویان در مطالعه روزنامه بیان اخبار و اطلاعات روز و در رابطه با مجلات هم داشتن موضوعات سرگرم کننده در آن است و مهم‌ترین پیشنهاد پاسخگویان جهت تشویق مردم به مطالعه مطبوعات نیز بیان صادقانه مطالب و بیان حقایق و واقعیات عنوان گردیده است.

مراجعه به رسانه ها

نتایج این بررسی که به سفارش معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده، نشان می‌دهد که 16 درصد پاسخگویان همیشه، 31.6 درصد بیشتر اوقات، 32.8 درصد گاهی، 13.5 درصد بندرت و 6.1 درصد هرگز از صدا و سیما جهت کسب اخبار و اطلاعات استفاده نمی‌کنند.

در خصوص روزنامه‌ها و مطبوعات داخلی هم 6.6 درصد همیشه، 20.2 درصد بیشتر اوقات و 26.2 درصد گاهی از این رسانه جهت کسب اخبار و اطلاعات بهره برده، اما در مقابل 20.9 درصد بندرت و 26.1 درصد هرگز از این طریق کسب خبر نمی‌کنند.

در زمینه شبکه‌های ماهواره‌‌ای هم این رسانه برای 4.9 درصد بطور همیشگی، برای 7.8 درصد بیشتر اوقات، برای 16.2 درصد گاهی و برای 11.1 درصد هم بندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد البته گفتنی است که 60 درصد پاسخگویان هم از این رسانه جهت کسب اخبار و اطلاعات اصلاً استفاده نمی‌کنند.

از اینترنت، 11.3 درصد همیشه، 11.2 درصد بیشتر اوقات، 14.2 درصد گاهی، 10.8 درصد بندرت و 52.2درصد هم هرگز به عنوان منبعی جهت کسب اخبار و اطلاعات استفاده نمی‌کنند.

اعتقاد به آزادی بیان

در این نظرسنجی و در پاسخ به این سئوال که «به نظر شما روزنامه‌ها و مجلات منتشره در کشور تا چه حد در اطلاع‌رسانی به مخاطبان خود از آزادی برخوردارند؟»13.2درصد این میزان آزادی را بسیارزیاد و زیاد، 37.8 درصد تاحدی و 41.5 درصد کم و بسیارکم ارزیابی کرده‌اند. ضمناً در این رابطه 7.5 درصد هم گفته‌اند که این مطبوعات در اطلاع‌رسانی به مخاطبین از هیچ آزادی برخوردار نیستند.

روزنامه های محبوب

بنابراین گزارش، در میان پاسخگویان 49.4 درصد پاسخ‌ها به روزنامه خراسان، 21.8 درصد روزنامه قدس، 11.1 درصد روزنامه شهرآرا، 6 درصد روزنامه همشهری و 2.8 درصد هم به روزنامه جام‌جم اختصاص دارد. علاوه بر موارد فوق‌الذکر 2 درصد دیگر هم از روزنامه‌ اطلاعات، 1.4 درصد از روزنامه ایران یاد کرده‌اند.

همچنین بالاترین درصدها به مطالعه بخش حوادث روزنامه‌ها با 24.6 درصد، موضوعات سیاسی با 11.1 درصد، موضوعات اقتصادی با 11 درصد و موضوعات ورزشی با 9.4 درصد فراوانی اختصاص دارد.

مجلات محبوب

بر اساس این پژوهش، 20.6درصد خواننده مجله خانواده، 15.2 درصد خانواده سبز، 9 درصد موفقیت و 8.7 درصد هم خواننده مجله جدول هستند. از بین معیارهای مختلفی که پاسخگویان جهت انتخاب مجله و مطالعه آن در نظر دارند از تعداد 282 فردی که خواننده مجله بوده و به این سئوال پاسخ داده‌اند، 24.8درصد به داشتن موضوعات سرگرم کننده در مجلات، 11 درصد به داشتن مطالب سودمند و آموزنده، 7.1 درصد به افزایش آگاهی و اطلاعات عمومی و 6.7 درصد هم به داشتن موضوعات مربوط به بیوگرافی افراد مشهور در مجلات اشاره داشته‌اند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه