نشست نقد و بررسی کتاب - امت و امامت -

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش نشر و کتاب:

نشست نقد و بررسی کتاب «امت و امامت»

نشست نقد و بررسی کتاب «امت و امامت» نوشته دکتر علی شریعتی با حضور بیژن عبدالکریمی در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه