یکی از مشکلات بزرگ و مهمی که در خانواده ممکن است پیش بیاید ناراحتی .استرس. اضطراب. و افسردگی یکی از اعضای خانواده است اگر در این حالت با مشکل مواجه هستید به عنوان پدر یا مادر خانواده باید به محیط پیرامون خویش دقت کنید زیرا ممکن است ظهور این ناراحتی منشا فشارهای روحی نداشته باشد […]

نحوه رفتار با فرد افسرده

یکی از مشکلات بزرگ و مهمی

که در خانواده ممکن است پیش بیاید

ناراحتی .استرس. اضطراب. و افسردگی

یکی از اعضای خانواده است

اگر در این حالت با مشکل مواجه هستید

به عنوان پدر یا مادر خانواده باید

به محیط پیرامون خویش دقت کنید

زیرا ممکن است ظهور این ناراحتی

منشا فشارهای روحی نداشته باشد .

شما باید دقت کنید در هر حال فرد

افسرده عضوی از خانواده شما محسوب میشود

و باید او را پیش یک

پزشک متخصص و ماهر ببرید

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه