نحوه ارائه درس آشنایی با دفاع مقدس در دانشگاه پیام نور

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش دانشگاه:

نحوه ارائه درس آشنایی با دفاع مقدس در دانشگاه پیام نور

نحوه ارائه درس آشنایی با دفاع مقدس در دانشگاه پیام نور

مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه پیام نور، به جزئیات ارائه درس " آشنایی با دفاع مقدس " برای دانشجویان کارشناسی این دانشگاه، اشاره کرد.

 

محمدهادی امین ناجی  در این باره، گفت: درس " آشنایی با دفاع مقدس " برای دان��جویان مقطع کارشناسی طبق ترمهای گذشته، در سال تحصیلی جدید هم ارائه می شود و در گروه دروس اختیاری دانشجویان قرار دارد.

 
وی با بیان اینکه دانشجویان در گروه دروس اختیاری می توانند درس دیگری را اخذ نکنند و در مقابل درس آشنایی با دفاع مقدس را بگذرانند، افزود: به عنوان مثال در یک رشته، 10 واحد اختیاری و با درس آشنایی با دفاع مقدس در کل 12 واحد درس اختیاری در نظر گرفته شده که از این 12 درس دانشجو باید 10 واحد اختیاری را بگذراند، یکی از این دروس می تواند دفاع مقدس باشد.
 
مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه پیام نور با بیان اینکه دانشجویان پیام نور معمولاً از این درس استقبال می کنند، گفت: دانشجویان کارشناسی در هر کدام از ترمهای تحصیلی می توانند این درس را اختیار کنند.
 
 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه