میزان جذب استاد در دانشگاه علم و صنعت - بیشترین نیاز جذب هیات علمی در دانشکده‌های جدید

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش حوزه و دانشگاه:

میزان جذب استاد در دانشگاه علم و صنعت - بیشترین نیاز جذب هیات علمی در دانشکده‌های جدید - تصویر 1

دکتر محمدعلی برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت هرم هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: با توجه به این مساله که فرایند زمان بر است و طی این چند ماه تعداد کمی عضو هیات علمی جذب دانشگاه شده است .

وی ادامه داد: در سال های گذشته نیز هرساله تعداد 20 الی 30 نفر بیشتر جذب نشده است امسال نیز همین حدود عضو هیات علمی جذب خواهد شد . در حال حاضر هم وضعیت دانشگاه تثبیت شده و نیازی به جذب عضو هیات علمی به طور گسترده ندارد.

ریس دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: برای دانشگاهی مثل دانشگاه علم و صنعت روال منطقی آن است که وقتی استادی بازنشسته می شود عضو هیات علمی جدیدی جایگزین وی شود و یا اینکه زمانی که دانشگاه توسعه می یابد و رشته ها و دانشکده های جدید ایجاد می شود عضو هیات علمی جذب شود.

وی یادآورشد: با توجه به قوانین موجود تعداد بازنشستگی‌ها کم است بنابراین دانشگاه بیشتر زمانی جذب هیات علمی انجام می دهد که توسعه ای داشته باشد .

برخورداری با بیان اینکه درحال حاضر این دانشگاه حدود 450 نفر عضو هیات علمی دارد، افزود: در هر رشته یک یا دو نفر جذب شده است و تنها در دانشکده فناوری های نوین و مهندسی پیشرفت که تازه ایجاد شده 3 تا 4 نفر در رشته های این دانشکده ها جذب شده است .

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه