موافقت دانشگاه‌ها تنها با نیمی از پرونده‌های نقل و انتقال دانشجویی - اعلام نتیجه تقاضاها تا پایان م

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

موافقت دانشگاه‌ها تنها با نیمی از پرونده‌های نقل و انتقال دانشجویی - اعلام نتیجه تقاضاها تا پایان م - تصویر 1

دکتر ابوالحسن ریاضی درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بررسی پرونده های نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان توسط دانشگاه های مبداء گفت: معاون وزیر علوم طی نامه ای از دانشگاه ها خواسته بود که حداکثر مساعدت را در خصوص نقل و انتقال دانشجویان داشته باشند.

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان یادآورشد: سایت نقل و انتقال برای دانشجویان بسته شده ولی برای دانشگاه ها باز است بنابراین در جلسه ای این موضوع را مطرح خواهیم کرد که اگر امکان آن باشد سایت برای دانشگاه‌های مبدا باز باشد تا حداکثر مساعدت برای نقل و انتقال دانشجویان صورت گیرد.

وی با بیان اینکه امیدواریم دانشگاه ها با تعداد بیشتری از پرونده ها برای نقل وانتقال و میهمانی موافقت کنندادامه داد: از امروز ب��رسی پرونده هایی که توسط دانشگاه های مبدا تایید شده، توسط دانشگاه های مقصد برای نقل و انتقال و میهمانی آغاز می شود.

معاون رئیس سازمان امور دانشجویان در خصوص زمان اعلام نتایج نهایی میهمانی و نقل و انتقال دانشجویی گفت: این مساله تا پایان مرداد به نتیجه می رسد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه