موافقت با ارتقای رتبه علمی ۳۶ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، در این جلسه از مجموع ۳۹ پرونده ارائه شده برای ارتقای رتبه اساتید این دانشگاه، با ارتقای ۳۶ پرونده موافقت شد که از این تعداد دو پرونده مربوط به ارتقا از مربی آموزشیار به مربی، ۹ پرونده مربوط به ارتقا از مربی به استادیاری، ۴ پرونده مربوط به ارتقا از دانشیاری به استادی و ۲۱ پرونده مربوط به ارتقا از استادیاری به دانشیاری بود.

همچنین با ارتقای رتبه ۳ پرونده به دلیل ضعف در مستندات پژوهشی مخالفت شد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه