مشارکت بخش خصوصی در راه اندازی رشته های علوم پزشکی

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

دکتر باقر لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه وزارت بهداشت برای گروه آموزش پزشکی با مشارکت بخش های خصوصی به صورت وسیع در دست تهیه است.

وی افزود: البته با توجه به حساسیت های زیادی که در گروه پزشکی وجود دارد و با توجه به مسائلی که در این زمینه جهت اطمینان از کیفیت آموزش وجود دارد، در وزارت بهداشت دقت بیشتری اعمال می شود.

لاریجانی یادآور شد: به زودی برنامه وزارت بهداشت برای برخی از رشته های گروه علوم پزشکی با مشارکت بخش خصوصی را اعلام می کنیم.

وی افزود: این رشته ها با مشارکت بخش های مختلف و تنها در رشته هایی که مورد نیاز کشور است، راه اندازی می شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: در حال حاضر ما تعداد زیادی دانشگاه پزشکی داریم و ظرفیت های خوبی هم برای این دانشگاه ها وجود دارد از همین رو مشارکت بخش خصوصی در بخش هایی انجام می شود که نیاز داریم آن بخش ها را توسعه بدهیم.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه