یک تحقیق آمریکایی نشان داد که از افرادی که خواسته شده بود در یک پرسشنامه تصمیم های کوچک زیادی بگیرند در آزمون محاسبات بعد از آن اشتباهات بیشتری کرده بودند.

مردان بخوانند: از نظر ذهنی قوی تر شوید، ۱۰ راهی که مغزتان را به روز کنید – بخش دوم

واضح تر فکر کنید.
یک تحقیق آمریکایی نشان داد که از افرادی که خواسته شده بود در یک پرسشنامه تصمیم های کوچک زیادی بگیرند در آزمون محاسبات بعد از آن اشتباهات بیشتری کرده بودند. پس از انتخاب های جزیی و کم اهمیت هر روزه گذر کنید، مثلا کدامیک از کفشهایتان را بپوشید یا چه نوع ماستی بخرید، به این صورت ذهن شما برای اندیشیدن به مسائل مهم آزاد میشود.

معقول خرید کنید.
تا بحال دقت کرده اید که وقتی خرید میکنید روی پاشنه پا می ایستید؟ محققان یک مطالعه دریافتند خریداران در زمان تصمیم به خرید یا روی یک پا می ایستند یا روی دو پا در حالی که به جایی تکیه داده اند، محققان توصیه میکنند که با انجام چند تمرین حفظ تعادل بدنی در زمان خرید مهارت حفظ تعادل بدنی را تقویت کنید. بدین صورت به طور غریزی از نظر ذهنی نیز تعادل بیشتری بدست خواهید آورد. (طبق مطالعه ای در دانشگاه بریگهام یانگ آمریکا)

پول بیشتری پس انداز کنید
به گفته ی “سندهیل مولاینتان”، اقتصاد دان دانشگاه هاروارد و یکی از نویسندگان کتاب کیمیایی: معتقد است که مشکلات مالی منجر به تونل دید کوتاه مدت میشود، که به معنی درگیری بیشتر ذهنی ما برای دیدن فراتر از وضع حال حاضرمان و خراب شدن استراتژی پس اندازمان شود. مولاینتان میگوید: مولاینتان کسی که مطالعه را انجام داد نشان داد که نگرانی های پولی میتواند دلیل کاهش آی کیو به نقطه ۱۳-۱۴ شود. از عادت های بد و مشکلات پولی زرنگ تر باشید، او پیشنهاد میدهد با پس انداز کردن پولتون، این کار را تبدیل به یک سیستم پیش فرض خودکار خواهید کرد-عادت الکترونیکی! مطالعه مولاینتان همچنین نشان داد که امنیت مالی مهارتهای حل مسئله های را افزایش میدهد، بنابراین شما بطور خودکار هم قدرت مغزتان را و بانکیتان را افزا��ش خواهید داد.

میان وعده های سالم تر
برطبق گفته ی “لورتا برونینگ”، نویسنده “کتاب مواد شیمیایی شاد خود را ملاقات کنید”: با ساختن راه عصبی میتوانید بر هوسهای خود چیره شوید. با پاداش دادن میتوانید این راه عصبی را بسازید، مثلا چربی و شکر در شکلات مواد شیمیایی شاد را در بدن آزاد میکند، اما آنها میتوانند از طریق تکرار توسعه پیدا کنند. به گفته ی برونینگ :”اگر یک رفتار را برای ۴۵ روز تکرار کنید یک جریان الکتریکی در مغز شما شروع خواهد شد” خوردن مقدار کمی آجیل(غنی از پروتئین) هر زمان که شما هوس یک غذای سبک میکنید باعث ایجاد عادت های مثبت و سالم میشود.

منبع: نوین زی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه