مدت زمان حکم ریاست 3 دانشگاه به پایان رسیده است

مدت زمان حکم ریاست 3 دانشگاه به پایان رسیده است - تصویر 1

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: در وزارت علوم یک روالی برای تغییر و تعیین روسای دانشگاههای کشور تعیین و هم اکنون پیاده می شود. آن دسته از روسا از جمله صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و تربیت مدرس که مدت زمان حکمشان به پایان رسیده است، جانشین هایشان مشخص و طبق روال قانونی معرفی می شوند.

وی گفت: دوره مسئولیت این روسا به پایان رسیده و باید به نحوی جایگزینشان معرفی شود، سیاست وزارت علوم در دولت جدید این است که در جایگزینی علاوه بر نظر وزیر و نهادهایی که طبق قانون حق نظر دارند، نظر دانشگاهیان را نیز سعی می کنیم بدانیم و بعد سرپرست تعیین شود.

نصیری قیداری اظهار داشت: رئیسی که منصوب می شود علاوه بر پشتیبانی نهادهای حاکمیتی، پشتیبانی دانشگاهیان را هم پشت سر خود خواهد داشت و تعامل مناسبی میان صف و ستاد آموزش عالی ایجاد می شود.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه