مجموعه نقاب پنجاه تایی می شود

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش نشر و کتاب:

به گزارش جوان ایرانی، مجموعه «نقاب» که به انتشار آثار ادبیات پلیسی جهان اختصاص دارد، در آستانه رسیدن به عنوان پنجاهم خود است. کتاب های این مجموعه شامل ترجمه آثار فرانسوی، آلمانی و انگلیسی زبان ادبیات پلیسی جهان است.

تا به حال آثار پی یر بوالو - نارسژاک، ژرژ سیمنون، جمعی از نویسندگان پلیسی نویس آلمانی، جمع دیگری از نویسندگان فرانسوی چون فردریک دار و همچنین نویسندگان انگلیسی زبانی چون رابرت پایک یا جان لوکاره در قالب مجموعه نقاب به چاپ رسیده است.

در حال حاضر چند عنوان جدید از این مجموعه برای چاپ آماده می شوند. نزدیک ترین این کتاب ها به چاپ، رمان «چمن» نوشته فردریک دار است که پیش از این رمان هایی چون «آسانسور» یا «مرگی که حرفش را می زدی» از وی در این مجموعه به چاپ رسیده است. این کتاب توسط عباس آگاهی ترجمه شده است. چهل و هفتمین عنوان این مجموعه هم «به سلامتی آقا کمال» نام دارد که نوشته یاکوب آرژونی است و توسط ناصر زاهدی از زبان آلمانی به فارسی برگردانده شده است.

اما هم عباس آگاهی و هم فردریک دار در این مجموعه، نقش پررنگی دارند. «قیافه نکبت من» رمان دیگری از این نویسنده فرانسوی است که قرار است با ترجمه آگاهی به عنوان چهل و هشتمین کتاب نقاب چاپ شود. آگاهی ترجمه دیگری هم در این مجموعه دارد که از پی یر بوالو - توماس نارسژاک است. آگاهی پیش تر چندین رمان مطرح از این دو نویسنده شناخته شده ژانر کاراگاهی را ترجمه کرده است. «کارت منزلت» عنوان رمان جدیدی است که آگاهی از این دو ترجمه کرده است.

صحبت از رسیدن به عنوان پنجاهم «نقاب» شد. قرار است پنجاهمین عنوان این مجموعه، یکی از رمان های مربوط به شخصیت داستانی سربازرس مگره باشد که مخلوق نویسنده شناخته شده ادبیات پلیسی، ژرژ سیمنون است. کتاب های سیمنون در مجموعه نقاب هم تا به حال توسط عباس آگاهی از زبان فرانسوی ترجمه شده اند.

کتاب های نامبرده در حال حاضر مراحل آماده سازی برای چاپ را طی می کنند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه