قیاس زن در آینه اسلام با زن غربی از نگاه رهبر انقلاب

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش نشر و کتاب:

به گزارش جوان ایرانی، خداوند، انسان (خواه زن و خواه مرد) را از «نفس واحده» آفریده (نساء/۱؛ زمر/۶) و در مبدأ آفرینش، هر دو از یک گوهرند و امتیازشان تنها بر پایهی اوصاف و اخلاق کسبی است. بر مبنای معارف قرآن، تمام حقیقت انسان، روح اوست و شناخت زن و مرد، نه از راه جنسیت، که از راه انسانیت میسر است و این دو صنف، در مقام خلیفة اللّهی و در مسیر هدایت و رسیدن به کمالات و فضائل برابرند و جنسیت، تأثیری در دستیابی زن و مرد به ارزش‌ها و کمالات ندارد.

مهم‌ترین منشأ اختلاف نظر مکتب اسلام با مکاتب الحادی ومادّی درباره‌ مسئله‌ زن، به همین تعریف آنها از حقیقت انسان برمی‌گردد. نگاهی که حقیقت انسان را در همین بدن و قالب مادّی محدود می‌کند، طبیعی است که بر مبنای تفاوت‌های ظاهری و بدنی، زن و مرد را دو نوع و دو جنس مستقل از هم بداند که در طول تاریخ، حقّ یکی به نفع دیگری تضییع شده و اکنون باید با «برابری جنسی» کرامت و حقوق او را استیفا کرد و البتّه بهترین شیوه‌ برقراری این برابری و بازپس گرفتن این حق، این است که زن، مرد شود!

در این نگاه سطحی‌ به مسئله‌ پیچیده و در عین حال حسّاس و ظریف جنسیّت، تفاوت‌های زن و مرد، به غلط به امتیازات یکی بر دیگری تفسیر شده است و برخی ویژگی‌های جنس مرد، معیار فضیلت قرار گرفته و فقدان آنها برای زن، موجبات نقص قلمداد شده است. این شیوه‌ی نگاه جنسیّتی به مسئلهی زن در تفکّر غربی، پیامدهای ناگواری برای او در پی داشته است؛ زنی که در جاهلیّت دیروز، جسمش زنده‌به‌گور می‌شد، در دنیای جهل و خرافه‌ امروز، با شعار آزادی و برابری، جسمش بازیچه مردان قرار گرفته و روحش به بند کشیده می‌شود و از همین روست که به تعبیر رهبر معظّم انقلاب اسلامی، مسئله‌ زن را در دنیای امروز باید «بحران زن» نامید.

امروز مسئله‌ زن به یکی از مهم‌ترین اهرم‌های فشار سیاسی غرب بر دولت‌های دیگر و نیز یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحمیل فکر و فرهنگ غربی بر جوامع دیگر، به‌ویژه جوامع مسلمان است که در راستای تحقق شعارهای خوش‌آب و رنگی مانند تجدّد، آزادی، حقوق بشر، دمکراسی، توسعه، جهانی شدن و... با استفاده از دستگاه‌های وسیع تبلیغاتی انجام می‌شود. از همین روی، نگاه سالم، دقیق و منطقی به مسئله‌ی زن، هم نیازمند شناخت مبانی و معارف وحیانی است و هم مستلزم نقد افکار غربی و ردّ مرجعیّت آنها و به تعبیر رهبر معظّم انقلاب، خلاص شدن از «تفکّرات کلیشه‌اى غلطِ متحجّر نونما». این موضوع بخصوص برای نسل جوان امروز و به‌ویژه برای زنان، اهمیّتی حیاتی دارد تا «هویّت حقیقی» خویش را بازیابند.

کتاب «زن و بازیابی هویّت حقیقی» شامل گزیده بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی (مدّظلّه‌) که از سوی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده، مجموعه‌ای وزین و ارزشمند در پرداختن به مسئله‌ زن در آینه‌ معارف اسلامی و نگاه انتقادی به این موضوع در مکاتب غربی است که در قالب فهرستی مفصّل، جزئی‌ترین مطالب مرتبط با مسئله‌ی زن و سیمای او در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی را از نگاه دقیق رهبر انقلاب تبیین کرده است. این اثر، منبع مدوّن ارزشمندی برای علاقه‌مندان در پاسخگویی به شبهات و مسائل حوزه‌ زنان است.

این اثر در چهار بخش اصلی (شامل ۲۲ فصل) و ۳۱۱ صفحه منتشر شده است: «کلّیات مباحث زن و خانواده»، «سیمای زن در بُعد فردی»، «سیمای زن در بُعد خانوادگی» و «سیمای زن در بُعد اجتماعی» عناوین چهار بخش اصلی کتاب هستند و به‌رغم آن‌که مطالب آن، در شرایط متفاوت و اقتضائات زمانی مختلف از جانب ایشان افاضه شده، اما هماهنگی درونی و روح واحد در محتوای کلّی آن مشهود است و مخاطب با مطالعه‌ی آن می‌تواند الگوی روشنی از هویّت و شخصیّت مستقلّ زن مسلمان ایرانی و نقش، جایگاه، منزلت و رسالت او در عرصه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی در ذهن خود تصویر کند.

.کتاب «زن و بازیابی هویّت حقیقی»، شامل گزیده بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی با مقدّمه‌ طوبی کرمانی و به کوشش محسن کربلایی‌نظر و جمعی از محقّقین از سوی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده است. کرمانی در مقدّمه‌ی خود، به پیامدهای ناگوار نهضت‌های فمنیستی و مصادیق متعدّدی از ظلم به زنان و تحقیر آنان در جوامع غربی پرداخته است.

گزیده‌ای از مهم‌ترین مطالب کتاب نیز در ۳۲۰ صفحه به سه زبان عربی، انگلیسی و فرانسه منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه