فهرست رشته‌های احیای شده دانشگاه علامه اعلام شد - پذیرش در 36 رشته

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

فهرست رشته‌های احیای شده دانشگاه علامه اعلام شد - پذیرش در 36 رشته - تصویر 1

نادر نعمت الهی- معاون آموزشی دانشگاه علامه در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: دانشگاه علامه طباطبایی سال گذشته در مقطع کارشناسی تنها در 21 رشته پذیرش داشت ولی در سال تحصیلی جدید با توجه به درخواست گروه و دانشکده ها تعداد این رشته به 36 رشته افزایش یافته است.

فهرست رشته ها به شرح زیر است:

دانشکده اقتصاد، علوم ریاضی ورایانه: آماروکاربرد ها- علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری- علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بازرگانی- علوم اقتصادی گرایش اقتصاد صنعتی- علوم اقتصادی گرایش اقتصادکشاورزی

ادبیات فارسی وزبانهای خارجی: زبان وادبیات فارسی- زبان وادبیات عربی- زبان اسپانیایی- زبان فرانسه گرایش مترجمی- زبان وادبیات انگلیسی- زبان وادبیات ترکی استانبولی- مترجمی زبان انگلیسی- زبان روسی- زبان چینی

الهیات ومعارف اسلامی: الهیات ومعارف اسلامی- فلسفه.

حقوق وعلوم سیاسی:حقوق – علوم سیاسی.

علوم اجتماعی: روابط عمومی- روزنامه نگاری- مددکاری اجتماعی- مطالعات ارتباطی وفناوری اطلاعات- علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی- علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی- علوم اجتماعی گرایش تعاون ورفاه اجتماعی.

روانشناسی وعلوم تربیتی: علم اطلاعات ودانش شناسی- روانشناسی- راهنمایی ومشاوره گرایش مشاوره- علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی- علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی- علوم تربیتی گرایش آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی- علوم تربیتی گرایش آموزش وپرورش کودکان عقب مانده ذهنی.

مدیریت وحسابداری: مدیریت هتلداری- مدیریت بازرگانی- مدیریت جهانگردی- مدیریت بیمه- مدیریت دولتی- مدیریت صنعتی- مدیریت گرایش گمرکی- حسابداری.

موسسه آموزش عالی بیمه اکو: مدیریت بیمه اکو.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه