فضای پژوهشگری و آزاداندیشی در حوزه‌های علمیه بررسی شد

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، شانزدهمین جلسه کمیسیون پژوهش و تولید علم، در راستای بررسی طرح «ایجاد فضای پژوهشگری و گسترش و تعمیق فضای آزاداندیشی در سطوح و رشته‌های مختلف» برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از طرح «ایجاد فضای پژوهشگری و گسترش و تعمیق فضای آزاداندیشی در سطوح و رشته های مختلف» ارائه شد و در ادامه اعضای جلسه نظرات خود را درخصوص بررسی ماهیت و سنخ مسئله، وضعیت شناسی آزاداندیشی در رشته های مختلف علمی، نهاد علمی حوزه و کرسی های آزاداندیشی، موانع آزاداندیشی در حوزه‌های علمیه، راهکارهای تقویت آزاداندیشی در درس‌های حوزوی، تعریف آزاداندیشی و کرسی‌های نظریه پردازی و نسبت بین آنها، نهاد علمی حوزه و کرسی های آزاداندیشی و... ارائه و به تبادل‌نظر پرداختند.

در این جلسه مقرر شد این طرح در قالب سفارش نامه‌ای در چارچوب تعیین وضع موجود و طراحی راهبردها و اقدامات لازم برای رسیدن به اهداف، تهیه و به کمیسیون ارائه شود.

طرح «ایجاد فضای پژوهشگری و گسترش و تعمیق فضای آزاداندیشی در سطوح و رشته های مختلف» یکی از طرح های دارای اولویت بالا در کمیسیون پژوهش و تولید علم است که در راستای منویات و مطالبات مقام معظم رهبری در شورای پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید، پیگیری می‌شود

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه