علت تاخیر در عملیاتی شدن سند آمایش آموزش عالی - تقسیم کار بین 4 دستگاه تاثیرگذار

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش حوزه و دانشگاه:

علت تاخیر در عملیاتی شدن سند آمایش آموزش عالی - تقسیم کار بین 4 دستگاه تاثیرگذار - تصویر 1

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره با بیان اینکه سند آمایش آموزش عالی پروژه عظیمی است، تاکید کرد: سند آمایش آموزش عالی نصف نقشه جامع علمی کشور است و هر دولتی که قصد تدوین این نقشه را داشته باشد، دوره اش به پایان می رسد.

وی ادامه داد: ما اهل گامهای کوچک در اهداف بزرگ هستیم و هدفمان آمایش آموزش عالی کل کشور است اما فعلاً تنظیم ظرفیت دانشگاهها از سند آمایش آموزش عالی را آغاز کرده ایم و به علت پیچیده بودن این بخش، وزارت علوم با سختی هایی مواجه شده است.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه به وزارت علوم تذکر داده ایم که در تهیه این بخش از سند آمایش آموزش عالی تعجیل صورت گیرد، اظهار داشت: در زمینه تنظیم ظرفیت دانشگاهها تقسیم کاری بین وزارتخانه های علوم، بهداشت، معاونت علمی ریاست جمهوری و جهاد دانشگاهی صورت گرفته است.

کبگانیان تنظیم ظرفیت دانشگاه را به دو بخش تقسیم کرد و گفت: در یک بخش تنظیم ظرفیت، دانشجو تربیت و در بخش دیگر این دانشجویان قرار است در بخشهای مختلف کشور به کار گمارده شوند. بنابراین تربیت دانشجو به عهده وزارتخانه های علوم و بهداشت قرار داده شده است.

وی افزود: در بخش کاریابی برای دانشجویان که لازم است وزارتخانه های کار و صنایع وارد عمل شوند، مقرر شد جهاد دانشگاهی و معاونت علمی، طرحهای خود را ارائه دهند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه