یکی از نشانه های بارز افسردگی سطح پایین ایمنی بدنه.

به غیر از مواقعی که مراقب علائم مخفی افسردگی هستین، ممکنه فقط خودتون رو قربانی شرایطی که توش هستین ببینین و به راحتی از نشانه های بارز افسردگی چشم پوشی کنین.
ما به معرفی چند شاخص اشاره میکنیم:

سیستم ایمنی ضعیف: یکی از نشانه های بارز افسردگی سطح پایین ایمنی بدنه. خلق و خوی ناپایدار میتونه به کاهش فعالیت جسمی منجر بشه و تا حد زیادی سیستم ایمنی بدنمون رو تضعیف کنه. اگه اغلب بیمار هستین، پس نباید نادیده اش بگیرین.

خستگی: آیا همش دلتون میخواد بخوابین؟ آیا چند ساعت کار کردن باعث میشه خسته و بی حال بشین؟ ممکنه اینها علائم پنهان افسردگی باشن. اگه بیشتر وقت ها خسته هستین، تسلیمش نشین، چون عدم فعالیت جسمی میتونه شرایط رو خیلی بدتر کنه.

افسردگی

بی انگیزه بودن: این مورد یکی از بارزترین نشانه های افسردگیه. اگه دلتون نمیخواد سرکار برین یا با دیگران تعامل کنین و در آخر در شرایط ذهنی بدین درگیر میشن، پس افسردگی دارین.

عادات غذایی: اگه وعده های غذایی رو نادیده میگیرین و شبها به سراغ غذاخورن میرین، بهتره مراقب باشین. عادات غذایی ناسالم میتونه اختلالات غذایی رو بیشتر کرده یا حتی برای وزنتون مشکلاتی ایجاد کنه و حالت ذهن رو به صورت فوق العاده ای پایین بیاره.

منبع: نوین زی

Tweet علائم پنهان افسردگی - تصویر 2
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه