عزم جدی شورای عالی انقلاب فرهنگی در برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی

سرویس اندیشه جوان ایرانی؛ بخش حوزه و دانشگاه:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، منصور کبگانیان در این باره، گفت: شاید زمانی نگرانی هایی درباره برخی سوءاستفاده‌ها در محیط‌های خاص سیاسی از دانشگاه‌ها وجود داشت و محافظه‌کاری‌هایی هم صورت می گرفت، اما در حال حاضر خوشبختانه اکثریت قاطع دانشگاهیان، دانشجویان و اساتید افراد مؤمن به کشور و انقلابی هستند که آینده ای روشن را برای کشور می‌خواهند.

قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با بیان اینکه گفتمان علمی باید در همه بخش های علمی عمومیت داشته باشد، افزود: طبیعی است در برگزاری کرسی های آزاد اندیشی سلیقه های مختلفی وجود داشته باشد اما این موضوع نباید مانع از کم رنگ شدن برگزاری این کرسی ها شود بلکه این گفتمان باید به اکثریت محیط های دانش سرایت یابد و همگی مشارکت فعال در این زمینه داشته باشند.

وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، نظریه پردازی و کرسی‌های نقد و مناظره بسیار جدی است اما در این راستا باید یک ارزیابی صورت بگیرد تا علل رکود آن در سالهای گذشته آسیب‌شناسی شود و در صدد برطرف سازی آفت ها و آسیب های شناسایی شده، برآییم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ارتباط کرسی‌های آزاداندیشی با رقابت گفتمانی، خاطرنشان کرد: برای کرسی‌های آزاداندیشی، آیین‌نامه‌های مشخصی داریم که با یک روال خاصی جلو می‌رود و در آن نظریه‌پردازی وجود دارد اما برای گسترش و ایجاد گفتمان علمی اقدامات ملی مشخصی داریم که فقط محدود به محیط‌های آموزشی نیست، به عنوان مثال اقدامات ملی نقشه جامع علمی کشور راهبرد کلان 1 به این موضوع اختصاص دارد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه