صهيونيسم و شيطان پرستي

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش مقالات دینی:

صهيونيسم و شيطان پرستي


 

نویسنده: جواد امین خندقی
 

سران یهودی دنیا عزم جدی بر نابودی ادیان الهی و اصول اجتماعی دارند و می خواهند کارهای اولیای خدا را نابود سازند. در پروتکل اول دانشوران یهود آمده است:
« مردم غیریهودی از همان آغاز جوانی به وسیله ی عوامل ما بی بند و بار و بدون اخلاق بار می آیند. عوامل ما عبارت اند از: معلمان سرخانه، خدمتکاران، منشی ها و زنانی که در خانه های ثروتمندان بچه داری می کنند. به کمک زنان یهودی، مردان غیر یهودی را در عشرت کده ها و محل های عیاشی به فساد اخلاقی می کشانیم و آنها را از جاده ی عفت و پاکدامنی منحرف می سازیم. » (1)
در قسمتی از پروتکل چهارم آمده است:
« بر ما لازم است که هم احترام به آزادی و هم اعتقاد به خدا را در میان مردم غیر یهود از بین ببریم و نیازهای مادی را جایگزین این گونه اعتقادات سازیم. » (2)
در پروتکل نهم این گونه آمده است:
« ما، جوانان مسیحی و به طور کلی غیریهودیان را در دریایی از افکار شاعرانه غرق می کنیم و آن ها را بر اساس تئوری ها و اصولی که غلط می پنداریم، تربیت می کنیم تا بتوانیم آنان را به فساد بکشانیم ». (3)
و سرانجام در پروتکل چهاردهم درباره ی ادیان آمده:
« هنگامی که حکومت شاهنشاهی ما آغاز شد، همه ی ادیان باید از بین بروند... لذا ریشه ی هر گونه عقیده ای باید از بیخ و بن کنده شود؛ حتی اگر این کار به انکار وجود خدا بینجامد که ما امروزه شاهد آنیم. فیلسوفان ما نارسایی های عقاید و مذاهب غیریهودیان را مورد بحث و بررسی قرار می دهند؛ اما کسی نباید اعتقادات واقعی مذهب ما را مورد بررسی قرار دهد؛ زیرا هیچ کس جز خودمان نباید از دین ما سر در بیاورد. » (4)
بر اساس این افکار شیطانی که در بیست و چهار پروتکل نوشته شده، یهودیان قصد دارند بر عالم تسلط یابند و در این باب از هیچ امر و فتنه ای اِبا ندارند؛ از آن جمله، ساخت مکتب های باطل و بیهوده برای غیریهودیان است که با صرف هزینه های بسیار و به خدمت گرفتن هنرپیشگان، خوانندگان، نوازندگان، مجلات، روزنامه ها و ... از آنان حمایت می کنند و با این کارها می کوشند خلأ روحی جوانان غرب و شرق را پر کنند.
در این مقاله به بررسی رابطه ی میان صهیونیسم یهودی با شکل گیری و دوام شیطان پرستی می پردازیم. بررسی این رابطه در چند بخش قابل پی گیری است:

یک. متون

نقش متون رایج در دین یهود در شکل گیری شیطان پرستی در چند نکته قابل طرح است:
الف) بر اساس آموزه های یهودی و عبرانی در عهد عتیق، شیطان نه یک موجود بد، بلکه یک فرشته ی خادم برای آزمایش بشر است. در عهد عتیق درباره آزمایش حضرت ایوب (علیه السلام) با نقش آفرینی شیطان و به فرمان خدا می خوانیم:
« خداوند به شیطان گفت: آیا در بنده ی من ایوب تفکر نمودی که مثل او در زمین نیست. مرد کامل و راست و خداترس که از بدی اجتناب می نماید و تا الآن کاملیت خود را پنهان نگاه می دارد. هر چند مرا بر آن واداشتی که او را بی سبب اذیت رسانم. شیطان در جواب خدا گفت: پوست به عوض پوست و هر چه انسان دارد برای جان خود خواهد داد؛ لیکن الان دست خود را دراز کرده، استخوان و گوشت او را لمس نما و تو را پیش روی تو شرک خواهد کرد. خداوند به شیطان گفت: اینک او در دست تو است؛ لیکن جان او را حفظ کن. پس شیطان از حضور خدا بیرون رفته ایوب را از کف پا تا کله اش به دُمَل های سخت مبتلا ساخت. » (5)
همین نکته در کتاب مقدس شیطان پرستان نیز دیده می شود:
« شیطان رئیس پلیدی در جهان غرب است. در واقع او فرشته ای بود که در آسمان ها کار می کرد و وظیفه او گزارش دادن تخلفات انسان ها به خدا بوده ». (6)
ب) در مکاشفات (7) نیز به عدد 666 (عدد مقدس شیطان پرستان) اشاراتی شده و آن عدد وحش توصیف شده است.
ج) خواه ناخواه متون یهودی منبع برداشت برای مسیحیان نیز قلمداد می شوند و نگاه خاص یهودیت به شیطان تأثیرات فراوانی را بر مسیحیت داشته است.

دو. تصوف یهودی (کابالا)

« عرفان یهود » در زبان فارسی « آیین قباله »، « آیین قبالا » و « آیین کابالا » هم گفته می شود. این آیین دارای مضمون شناسی در دو باب یزدان شناسی و آفرینش شناسی است. (8) کابالا پس از پدید آمدن عقیده به معانی مستور عهد عتیق به شکل نوعی افکار عجیب و خیالات غریب در فلسفه و کلام یهود پدید آمد. جماعتی پیدا شدند و گفتند که اعداد و حروف، معانی عرفانی مخفی دارند و کتاب هایی به نام « قباله » در پی کشف حکمت مرموز در پرده ی اعداد و حروف کتب مقدس برآمده و اسراری را به زعم خود کشف کرده و بر اساس بازی با کلمات و اعداد، سلسله ای از مطالب و معانی را بیان کردند. مسائل غامض مافوق طبیعی را با این روش تحلیل کردند و بر اساس آن وجود خدا را ناشی از نوری دانستند که از مرکز الهی « مشیت » منبعث می شود. انسان در این تحلیل، عالم صغیری است که تمام کمالات عالم کبیر را به صورت خُرد دارد و برای رسیدن قوای عظیم و شناخت مسیحا باید از کلمات، حروف و اعداد استفاده کند. این نگرش باعث به وجود آمدن خرافات و اسباب زحمت اهل ایمان شد. (9)
تنها چیزی که درباره این آیین می توان گفت آن است که یهود بر اساس ملاحظات تاریخی و بررسی ظرفیت های درونی، اساساً عرفان مستقلی ندارد و اگر چیزی با عنوان آیین کابالا مطرح است. در واقع ترکیب و اختلاطی از کیش های عرفانی دیگر است. کیش هایی مثل عرفان مسیحیت، یوگا، آیین های هندی، تفکر نوافلاطونی، آیین زرتشتی و تصوف اسلامی، (10) بنابراین یهود از داشتن عرفان هم در مقایسه با دیگر ادیان و آیین ها بهره ای نمی برد و حرفی برای گفتن ندارد و این نشانه ی عدم وجود آن در تعالیم یهودی یا کم رنگ بودن آن است. (11)
کابالا بخش رمز آلود و بسیار سریِ دینِ یهودی طی پانصد سال اخیر محسوب و ادعا می شود که عمده تحولات جهان، را کابالیست ها انجام می دهند. هم چنین طبق ادعای آنان، « کریستف کلمب » (12) وهمکارانش همگی کابالیست بودند و از فنون جادوگری کابالایی و منجمان آن برای یافتن قاره ی امریکا بهره برداری کردند. کابالا عمیقاً بر بعضی باورهای خرافی همچون جادوگری استوار، و رسماً برای آن تقدس قائل است. این عمده ترین نقطه ی اشتراک شیطان پرستی در گذشته و حال با مفاهیم کابالایی است.
پیروان آیین کابالا یا کابالیست ها این مکتب را « دانش سری و پنهان » خاخام های یهودی می خوانند و برای آن پیشینه ای کهن قائل اند؛ برای نمونه، « بلاواتسکی » (13) رهبر فرقه ی « تئوسوفی » (14) مدعی است که کابالا در اصل، کتابی است رمزگونه که خدای متعال به پیامبرانش، آدم، نوح، ابراهیم و موسی (علیه السلام) نازل فرمود و حاوی دانش پنهان قوم بنی اسرائیل بود. به ادعای او، نه تنها پیامبران بلکه تمامی شخصیت های مهم فرهنگی، سیاسی و حتی نظامی تاریخ چون « افلاطون »، (15) « ارسطو »، (16) « نیوتن »، (17) « اسکندر » (8) و... دانش خود را از این کتاب گرفته اند. بلاواتسکی برخی متفکران غربی را نیز همچون « اسپینوزا » (19) و « بیکن » (20) از پیروان آیین کابالا می داند.
از مطالبی که آمد روشن می شود که کابالا، آیینی جدا از شیطان پرستی است؛ اما می توان نقاط مشترکی در هر دو دید که نشان از ارتباط یهود و شیطان پرستی دارد. سحر و جادو در هر دو جریان، ارزش مهم به شمار می رود و سران هر دو فرقه، پیروان خودشان را به این امر سفارش می کنند. هم چنین در هر دو جریان، مناسک جنسی وجود دارد و به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه ها قابل توجه است.

سه. صهیونویسم شیطانی

در نگاهی جامع، ارتباط رژیم صهیونیستی و نقش آن در سازمان دهی گروه های شیطان پرست در محورهای ذیل قابل اشاره است:
الف) این گروه ها به لحاظ داشتن فلسفه ی اولیه و بسترهای معرفتی مشترک با صهیونیسم، به طور وسیع با این رژیم ارتباط داشته و خواهند داشت.
ب) دو سازمان مهم جاسوسی یعنی سازمان « سی. آی. ای. » (21) و « موساد » (22) نحله های مختلف شیطانی را سازمان دهی، هدایت و تغذیه می کنند.
ج) رژیم صهیونیستی از اعضای گروه ها برای مقاصد شوم سیاسی و جاسوسی بهره می برد؛ به گونه ای که انجام خشن ترین اعمال به گروه ها واگذار می شود.

پی نوشت ها :

1. نویهض، عجاج، پروتکل های دانشوران، صهیون، ص 256.
2. همان، ص 272.
3. نوبهض، عجاج، پروتکل های دانشوران، صهیون، ص 292.
4. همان، صص 321 و 322.
5. کتاب مقدس، عهد عتیق، کتاب ایوب، باب دوم، صص 786 و 787.
6. صدیقی پاشاکی، علی، جنون شیطان پرستی، ص 23.
7. کتاب مقدس، عهد جدید، مکاشفه ی یوحنای رسول، ص 410.
8. کاویانی، شیوا، آیین قبالا، ص 15.
9. ناس، جان بایر، تاریخ جامع ادیان، صص 564 و 565.
10. فعالی، محمد تقی، آفتاب و سایه ها، صص 324 و 325.
11. زرین کوب، عبدالحسین، در قلمرو وجدان، ص 333.
12. Chrictophe Colomb.
13. هلنا پتروفنا بلاواتسکی (Helena Petrovna Blavatsky) معروف به مادام بلاواتسکی، زنی از تبار روس بود که پس از فراگیری تعلیمات عرفانی در هندوستان، در امریکا انجمن عرفانی تئوسوفی را تشکیل داد و یکی از جنجالی ترین شخصیت های قرن نوزدهم بوده است.
14. Theosophy. به معنای اصول و مبانی فلسفه ی دین و متافیزیک است. در این فرقه، اعتقاد بر آن است که موجودات عالم های دیگر، ادیان را ساخته و به دنیای ما القا کرده اند - سبب رشد و تکامل روحی ما شوند.
15. Plato.
16. Aristotle.
17. lsaac Newton.
18. Alexander.
19. Baruch de Spinoza.
20. Francis Bacon.
21. Central lntelligence Agency. آژانس اطلاعات مرکزی امریکا.
22. Mossad. سازمان اطلاعات و وظایف ویژه ( موساد ) مربوط به رژیم صهیونیستی.

منبع مقاله :
امین خندقی، جواد، (1390)، شناخت و بررسی شیطان پرستی، قم: ولاء منتظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، چاپ پانزدهم 

 


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه